Słownik DEMINERALIZACJA WODY co to znaczy.
Słownik DEMINERALIZACJA WODY. Co znaczy w niej związków nieorg., przeprowadzane zazwyczaj sposobem.

Czy przydatne?

Definicja DEMINERALIZACJA WODY

Co to znaczy demineralizacja wody: bardzo precyzyjne usunięcie z wody wszelkich rozpuszczonych w niej związków nieorg., przeprowadzane zazwyczaj sposobem ↑ zamiany jonowej. Demineralizowaną wodę przepuszcza się na początku poprzez kationit, a później poprzez anionit (↑ jonity). Na kationicie następuje zamiana kationów (raczej metali) na jony wodorowe (hydroniowe, ↑ jon hydroniowy), zaś na anionicie - zamiana anionów (raczej reszt kwasowych) na jony wodorotlenowe, które w dalszym ciągu zobojętniają jony hydroniowe. D.w. prowadzi się na przeznaczenie na przykład wysokoprężnych elektrowni parowych i nie wszystkich gałęzi przemysłu

Definicja DESTYLACJA:
Co to jest mieszaniny jednorodnej fizycznie, niejednolitej chemicznie, polegająca na ogrzaniu roztworu do wrzenia, przeprowadzeniu bardziej lotnego składnika w stan pary, a w dalszym ciągu skropleniu go w demineralizacja wody.
Definicja DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW:
Co to jest elektronów w cząsteczkach, które wynika z możliwości łatwego przemieszczania się elektronów pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, powstających w polu magnetycznym albo ze strony innej cząsteczki czy demineralizacja wody.
Definicja DYM:
Co to jest zawiesina drobnych cząstek stałych w gazie; na przykład dym z ogniska demineralizacja wody.
Definicja DESTYLACJA ROZKŁADOWA:
Co to jest ↑ sucha destylacja demineralizacja wody.

Czym jest DEMINERALIZACJA WODY znaczenie w Definicje chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: