Słownik DENATURACJA BIAŁKA co to znaczy.
Słownik DENATURACJA BIAŁKA. Co znaczy trakcie nieodwracalnej koagulacji koloidów białkowych.

Czy przydatne?

Definicja DENATURACJA BIAŁKA

Co to znaczy denaturacja białka: zniszczenie czynności biologicznej białek zachodzące w trakcie nieodwracalnej koagulacji koloidów białkowych. Dochodzi wówczas do zmiany struktury białka polegającej na zniszczeniu mostków disiarczkowych i ↑ wiązań wodorowych - zniszczenie struktury drugorzędowej białka (↑ struktura drugorzędowa białka). Denaturacja białka jest powodowana poprzez temp., promieniowanie UV, kwasy, zasady, rozpuszczalniki org. (na przykład aceton, alkohol etylowy), jony metali ciężkich

Definicja DIENY:
Co to jest cząsteczce dwa wiązania podwójne, które mogą być skumulowane (na przykład CH2=C=CH2, ↑ allen), sprzężone (na przykład CH2=CH-CH=CH2 - buta-1,3-dien) albo izolowane (na przykład CH2=CH-CH2-CH=CH2 denaturacja białka.
Definicja DYSOCJACJA:
Co to jest związku chem. albo jonu na fragmenty mniejsze: substancje łatwe, wolne atomy albo jony. D. jest procesem odwracalnym. W zależności od czynników powodujących rozkład rozróżniamy kilka głównych denaturacja białka.
Definicja DEMINERALIZACJA WODY:
Co to jest usunięcie z wody wszelkich rozpuszczonych w niej związków nieorg., przeprowadzane zazwyczaj sposobem ↑ zamiany jonowej. Demineralizowaną wodę przepuszcza się na początku poprzez kationit, a później denaturacja białka.
Definicja DUBLET ELEKTRONOWY:
Co to jest dwa elektrony o przeciwnie ukierunkowanych spinach znajdujące się na jednym orbitalu atomowym albo molekularnym denaturacja białka.

Czym jest DENATURACJA BIAŁKA znaczenie w Definicje chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: