DEUTER co to znaczy
Słownik DEUTER. Co znaczy zawierający w jądrze jeden proton i jeden neutron, m.at. 2,014102u.

Czy przydatne?

Definicja DEUTER

Co to znaczy deuter: znak 2H albo D, (z łaciny Deuterium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i jeden neutron, m.at. 2,014102u. Odkryty poprzez H.C. Ureya, F.G.Brickweddego i G.M. Murphy´ego w 1932 r. Zawartość deuteru w naturalnym wodorze wynosi 0,016%. D. ma identyczną konfigurację elektronów walencyjnych i prawie identyczne właściwości chemiczne co pozostałe izotopy wodoru (↑ prot, ↑ tryt). Występuje w cząsteczkach dwuatomowych; w temp. pokojowej obecne jest 66,7% izomeru orto i 33,3% izomeru para (↑ prot). W temp. -273,16°C (0K) zawartości wynoszą adekwatnie: 100% izomeru orto i 0% izomeru para. D. ma nieco wyższe t.t. i t.w. niż prot: t.t. -254,53°C, t.w. -249,5°C; gęstość 0,1645g·dm-3 (gaz) i 0,17g·cm-3 (ciecz). D. jest 10-krotnie mniej lotny niż prot i wolniej od niego reaguje. D. otrzymuje się poprzez ↑ destylację frakcjonowaną ciekłego wodoru, rozkład D2O magnezem albo elektrolizę D2O stosując jako elektrolit bezwodny węglan sodu. D. wykorzystuje się w badaniach naukowych do ustalania systemów reakcji chemicznych, struktur związków i w reakcjach jądrowych (↑ deuteron). Tlenek deuteru (↑ woda ciężka) użytkowany jest jako ↑ moderator w reaktorach jądrowych, a deuterek litu LiD jako paliwo ↑ bomby termojądrowej

Czym jest DEUTER znaczenie w Definicje chemia D .