DIAGRAM FAZOWY co to znaczy
Słownik DIAGRAM FAZOWY. Co znaczy zależność istnienia poszczególnych faz układu w zależności od.

Czy przydatne?

Definicja DIAGRAM FAZOWY

Co to znaczy diagram fazowy: wykres fazowy (zobacz rysunek) - wykres ilustrujący zależność istnienia poszczególnych faz układu w zależności od ciśnienia i temp. Linie rozgraniczające te obszary opisują stany równowagi pomiędzy odpowiednimi parami faz: ciało stałe - ciecz (↑ topnienie, ↑ krzepnięcie), ciało stałe - gaz (↑ sublimacja, ↑ resublimacja) i ciecz - gaz (↑ parowanie, ↑ skraplanie). Istnieje tylko jeden pkt. wspólny krzywych równowagi, który wykazuje wskaźniki odpowiadające równowagowemu współistnieniu tych trzech faz - pkt. potrójny. Pkt. ten opisuje temp. punktu potrójnego (Tp) i ciśnienie punktu potrójnego (pp). Ciśnienie krytyczne to max. ciśnienie pary nasyconej nad cieczą albo najwyższe ciśnienie pod którym można przeprowadzić ciecz w gaz. Należy zwrócić uwagę, iż poniższy diagram odpowiada charakterystyce wielu substancji. Jednak w razie substancji zwiększających własną objętość w trakcie krzepnięcia (na przykład ↑ woda, ↑ bizmut, ↑ gal, ↑ german, ↑ krzem), krzywa równowagi ciało stałe - ciecz ma niewielkie nachylenie ujemne (jest nachylona w lewo, a nie dodatnie, jak na rysunku). W okolicy punktu potrójnego na wykresie fazowym znajduje się także pkt. krytyczny - pkt. końcowy linii ciecz - gaz, gdzie ciecz i gaz stają się nierozróżnialne. Pkt. ten opisuje temp. krytyczna (Tc) i ciśnienie krytyczne (pc). Temp. krytyczna jest ustalana jako najwyższa temp., gdzie można skroplić gaz poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia. Ciśnienie krytyczne to max. ciśnienie pary nasyconej nad cieczą albo najwyższe ciśnienie, pod którym można przeprowadzić ciecz w gaz poprzez przyrost temp. cieczy. Diagram fazowy substancji o normalnym przebiegu w zależności gęstości od temp

Czym jest DIAGRAM FAZOWY znaczenie w Definicje chemia D .