Słownik EFEKT KACZORA DONALDA co to znaczy.
Słownik EFEKT KACZORA DONALDA. Co znaczy helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT KACZORA DONALDA

Co to znaczy efekt kaczora donalda: zmiana wysokości głosu u osób oddychających mieszanką helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę gazów zamiast zwykłego powietrza w celu uniknięcia ↑ dolegliwości kesonowej. Powodem e.K.D. jest różnica prędkości dźwięku w powietrzu i w mieszance He-O2

Definicja ENERGIA REZONANSU:
Co to jest cząsteczki spowodowanej delokalizacją jej elektronów walencyjnych. Eksperymentalnie wyznacza się ją z różnicy entalpii jej tworzenia i tworzenia jej odpowiednika z wiązaniami zlokalizowanymi. Na efekt kaczora donalda.
Definicja EUKSENIT:
Co to jest minerał, M(Nb,Ta)(TiO6)ˇnH2O, M = lantanowce o Z = 64÷71, użytkowany do otrzymywania lantanowców efekt kaczora donalda.
Definicja ELEKTRONY SPAROWANE:
Co to jest elektrony obsadzające ten sam orbital, mają przeciwnie ukierunkowane spiny, a więc różne rzuty spinu. Różnią się wartościami magnetycznych spinowych liczb kwantowych, ms = -1/2 i +1/2 efekt kaczora donalda.
Definicja EKRANOWANIE JĄDRA:
Co to jest zmniejszanie oddziaływania jądra na dany elektron w atomie poprzez elektrony, znajdujące się między nim i jądrem atomu efekt kaczora donalda.

Czym jest EFEKT KACZORA DONALDA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: