Słownik EFEKT KACZORA DONALDA co to znaczy.
Słownik EFEKT KACZORA DONALDA. Co znaczy helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT KACZORA DONALDA

Co to znaczy efekt kaczora donalda: zmiana wysokości głosu u osób oddychających mieszanką helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę gazów zamiast zwykłego powietrza w celu uniknięcia ↑ dolegliwości kesonowej. Powodem e.K.D. jest różnica prędkości dźwięku w powietrzu i w mieszance He-O2

Definicja EFEKT SYNERGICZNY:
Co to jest występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa od sumarycznego poziomu tej właściwości wszystkich składników stopu efekt kaczora donalda co znaczy.
Definicja EFEKT CIEPLARNIANY:
Co to jest temp. atmosfery ziemskiej, pociągający za sobą konsekwencje potencjalnie negatywne albo nawet groźne dla człowieka, nie będące jednak niczym nowym w historii Ziemi (topnienie lodów polarnych efekt kaczora donalda krzyżówka.
Definicja ELIMINACJA:
Co to jest ↑ reakcja eliminacji efekt kaczora donalda co to jest.
Definicja ELEKTROFOREZA:
Co to jest zawiesiny albo zolu posiadających ładunek elektryczny w polu elektrycznym (pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego) w kierunku elektrod. E. stosuje się pomiędzy innymi do oczyszczania wody z efekt kaczora donalda słownik.

Czym jest EFEKT KACZORA DONALDA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: