Słownik EFEKT KACZORA DONALDA co to znaczy.
Słownik EFEKT KACZORA DONALDA. Co znaczy helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT KACZORA DONALDA

Co to znaczy efekt kaczora donalda: zmiana wysokości głosu u osób oddychających mieszanką helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę gazów zamiast zwykłego powietrza w celu uniknięcia ↑ dolegliwości kesonowej. Powodem e.K.D. jest różnica prędkości dźwięku w powietrzu i w mieszance He-O2

Definicja ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH:
Co to jest wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia się końcówkę nazwy macierzystego kwasu ( -owy ) na -an i dodaje nazwę ekipy efekt kaczora donalda.
Definicja ENERGIA POWINOWACTWA ELEKTRONOWEGO:
Co to jest skutek energetyczny związany z podłączeniem jednego elektronu do atomu (energia może być dostarczona albo wydzielona efekt kaczora donalda.
Definicja ENERGIA SIECI KRYSTALICZNEJ:
Co to jest do oddalenia od siebie drobin tworzących kryształ z odległości w jakiej znajdują się w krysztale, do nieskończoności. E.s.k. kryształu jonowego jest tym większa, im wyższy ładunek jonu i mniejszy efekt kaczora donalda.
Definicja EKSPLOZOFOR:
Co to jest która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca w tych związkach, jak trinitrotoluen (↑1,2,3-trinitrotoluen efekt kaczora donalda.

Czym jest EFEKT KACZORA DONALDA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: