Słownik EFEKT SYNERGICZNY co to znaczy.
Słownik EFEKT SYNERGICZNY. Co znaczy opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT SYNERGICZNY

Co to znaczy efekt synergiczny: zdarzenie występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa od sumarycznego poziomu tej właściwości wszystkich składników stopu (synergia - współdziałania, korzystne wpływ). Na przykład ↑ brąz jest twardszy niż wchodzące w jego skład ↑ miedź i ↑ cyna wspólnie wzięte

Definicja EMETYK:
Co to jest OH)-COOK)2 H2O; bezb. kryształki albo biały proszek o słodkawym smaku; rozp. w wodzie. Użytkowany w medycynie (leczenie chorób tropikalnych, środek wymiotny), analizie chemicznej i do otrzymywania efekt synergiczny.
Definicja EFEKT CIEPLARNIANY:
Co to jest temp. atmosfery ziemskiej, pociągający za sobą konsekwencje potencjalnie negatywne albo nawet groźne dla człowieka, nie będące jednak niczym nowym w historii Ziemi (topnienie lodów polarnych efekt synergiczny.
Definicja ENTALPIA REAKCJI:
Co to jest zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich stanach standardowych zachodząca w określonej temp efekt synergiczny.
Definicja ETYLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkenów - ↑ etenu CH2=CH2 efekt synergiczny.

Czym jest EFEKT SYNERGICZNY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: