Słownik EINSTEIN ALBERT co to znaczy.
Słownik EINSTEIN ALBERT. Co znaczy Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe.

Czy przydatne?

Definicja EINSTEIN ALBERT

Co to znaczy einstein albert: (1879-1955) fizyk teoretyk, ur. w Ulm, studia ukończył w Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe. Pracował na uniwersytetach w Bernie, Zurichu, Pradze i politechnice w Zurichu. W 1913 r. przeniósł się do Berlina i na Uniwersytecie Humboldta pracował do 1933 r. Po opuszczeniu Niemiec wyemigrował do Stanów Zjednoczonych (Princeton).W 1922 r. dostał Nagrodę Nobla (za 1921 r.) za tłumaczenie efektu fotoelektrycznego. Jego najpoważniejszym dokonaniem naukowym było opublikowanie ogólnej teorii względności

Definicja ELEKTRODA KALOMELOWA:
Co to jest odwracalna, zbudowana z ↑ rtęci, chlorku rtęci(I) (↑ kalomel) zanurzona w roztworze zawierającym jony chlorkowe: Hg, Hg2Cl2/Cl-. Zachodzi na niej mechanizm odwracalny Hg2Cl2 + 2e- ⇆ 2Hg+ + 2Cl einstein albert.
Definicja ENTALPIA REAKCJI:
Co to jest zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich stanach standardowych zachodząca w określonej temp einstein albert.
Definicja EKSTAZY:
Co to jest pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest również składnikiem środka określanego skrótem UFO, powodującego śmiertelne einstein albert.
Definicja EINSTEIN:
Co to jest Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga einstein albert.

Czym jest EINSTEIN ALBERT znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: