Słownik EINSTEIN co to znaczy.
Słownik EINSTEIN. Co znaczy 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po.

Czy przydatne?

Definicja EINSTEIN

Co to znaczy einstein: znak Es, (z łaciny Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga (izotop 253Es); otrzymany sztucznie w 1954 r. poprzez A. Ghiorso i współpracowników. E. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 252Es (τ1/2 = 1,29 lat). W przyrodzie nie występuje; t.t. 860°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów e. 5f 117s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia; tlenek Es2O3 ma właściwości zasadowe

Definicja ERGOTAMINA:
Co to jest pochodna kwasu D-(+)-lizergowego (↑ LSD); jeden z kilku ↑ alkaloidów występujących w sporyszu - formie przetrwalnikowej - grzyba buławinka czerwona (Claviceps purpurea), który pasożytuje na zbożu einstein.
Definicja ENERGIA OSCYLACYJNA:
Co to jest wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z drganiami jej atomów wokół położeń równowagi. Amplituda drgań rośnie wspólnie z temp. W cząsteczkach rozróżnia się dwa typy drgań: rozciągające einstein.
Definicja EMULSJA FOTOGRAFICZNA:
Co to jest substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów fotograficznych i do otrzymywania w ten sposób materiałów einstein.
Definicja ELEKTROLIZA:
Co to jest zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego poprzez nie prądu elektrycznego. Mechanizmy te obejmują transport jonów einstein.

Czym jest EINSTEIN znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: