Słownik EINSTEIN co to znaczy.
Słownik EINSTEIN. Co znaczy 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po.

Czy przydatne?

Definicja EINSTEIN

Co to znaczy einstein: znak Es, (z łaciny Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga (izotop 253Es); otrzymany sztucznie w 1954 r. poprzez A. Ghiorso i współpracowników. E. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 252Es (τ1/2 = 1,29 lat). W przyrodzie nie występuje; t.t. 860°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów e. 5f 117s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia; tlenek Es2O3 ma właściwości zasadowe

Definicja ELEKTROLIZA WODY:
Co to jest wody dzięki prądu elektrycznego na przykład w ↑ elektrolizerze Hofmanna, w rezultacie którego powstaje wodór i tlen: 2H2O 2H2 + O2. Wodór powstaje na elektrodzie ujemnej (katodzie), a tlen na einstein.
Definicja ETER NAFTOWY:
Co to jest jedna z frakcji pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej, o t.w. 40÷70°C, składająca się z pentanów i heksanów. Użytkowany go jako rozpuszczalnik einstein.
Definicja Es:
Co to jest znak ↑ einsteinu einstein.
Definicja ELEKTRODA SZKLANA:
Co to jest jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła przenikalnego tylko dla jonów H3O+, wewnątrz której znajduje się roztwór z einstein.

Czym jest EINSTEIN znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: