Słownik EINSTEIN co to znaczy.
Słownik EINSTEIN. Co znaczy 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po.

Czy przydatne?

Definicja EINSTEIN

Co to znaczy einstein: znak Es, (z łaciny Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga (izotop 253Es); otrzymany sztucznie w 1954 r. poprzez A. Ghiorso i współpracowników. E. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 252Es (τ1/2 = 1,29 lat). W przyrodzie nie występuje; t.t. 860°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów e. 5f 117s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia; tlenek Es2O3 ma właściwości zasadowe

Definicja ELEKTRODODATNIOŚĆ:
Co to jest synonim ↑ elektroujemności; definicja wychodzące z użycia, należy zastępować je określeniem niskiej elektroujemności einstein.
Definicja ENTALPIA PAROWANIA:
Co to jest parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze symbol nieujemny a jej einstein.
Definicja ELEKTRODA CHLOROWA:
Co to jest z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym zachodzi mechanizm odwracalny Cl2 + 2e- ⇆ 2Cl-. Standardowy potencjał elektrody einstein.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest to jest energia jakiej należy dostarczyć, by rozbić ↑ jądro atomu na wolne ↑ nukleony. Rozmiar tej energii jest rzędu wielu MeV (od 2,2 MeV dla deuteru D do 1780 MeV dla uranu U). Por. siły jądrowe einstein.

Czym jest EINSTEIN znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: