Słownik EKSPERYMENT co to znaczy.
Słownik EKSPERYMENT. Co znaczy obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia.

Czy przydatne?

Definicja EKSPERYMENT

Co to znaczy eksperyment: odmiennie doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑ hipotezy; b) poszerzenia, zmodyfikowania, potwierdzenia albo obalenia określonej teorii naukowej (↑ teoria); c) zbadania przebiegu, systemu i znaczenia danego zjawiska i zmierzenia jego cech; d) zweryfikowania sensowności jakiegoś poglądu czy przekonania. E. dzieje się w sposób zaplanowany i połączony jest ze świadomą obserwacją albo pomiarem wszelkich występujących w trakcie niego zmian i oznak, w szczególności tych, które mają najważniejsze znaczenie dla badanego zagadnienia. Aczkolwiek e. wykonywano już w starożytnej Grecji (na przykład pomiar długości południka Ziemi dokonany poprzez Eratostenesa), dopiero w czasach Odrodzenia (L. da Vinci) zaczęły one zastępować dominującą przedtem spekulację, opartą na niesprawdzonych poglądach powszechnie uznawanych za prawdziwe. Ideę e. w pełni rozwinęli tacy uczeni, jak Galileusz (obserwacje spadku ciał i astronomiczne), A. van Leeuwenhoek (pionier stosowania mikroskopu w badaniach naukowych) i I. Newton (na przykład słynne doświadczenie z rozszczepieniem światła słonecznego poprzez pryzmat). Por. sposób naukowa

Definicja ELEKTRONY ZDELOKALIZOWANE:
Co to jest przemieszczające się w cząsteczce pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, obsadzające ↑ orbitale molekularne zdelokalizowane, na przykład orbitale π (↑ wiązanie π) w cząsteczkach węglowodorów eksperyment.
Definicja ELEKTROLIZA WODY:
Co to jest wody dzięki prądu elektrycznego na przykład w ↑ elektrolizerze Hofmanna, w rezultacie którego powstaje wodór i tlen: 2H2O 2H2 + O2. Wodór powstaje na elektrodzie ujemnej (katodzie), a tlen na eksperyment.
Definicja ELEKTRONY SPAROWANE:
Co to jest elektrony obsadzające ten sam orbital, mają przeciwnie ukierunkowane spiny, a więc różne rzuty spinu. Różnią się wartościami magnetycznych spinowych liczb kwantowych, ms = -1/2 i +1/2 eksperyment.
Definicja ENTALPIA ROZPUSZCZANIA:
Co to jest układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola substancji w określonej ilości rozpuszczalnika. E.r. wymienia się z ilością moli eksperyment.

Czym jest EKSPERYMENT znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: