Słownik EKSPERYMENT co to znaczy.
Słownik EKSPERYMENT. Co znaczy obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia.

Czy przydatne?

Definicja EKSPERYMENT

Co to znaczy eksperyment: odmiennie doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑ hipotezy; b) poszerzenia, zmodyfikowania, potwierdzenia albo obalenia określonej teorii naukowej (↑ teoria); c) zbadania przebiegu, systemu i znaczenia danego zjawiska i zmierzenia jego cech; d) zweryfikowania sensowności jakiegoś poglądu czy przekonania. E. dzieje się w sposób zaplanowany i połączony jest ze świadomą obserwacją albo pomiarem wszelkich występujących w trakcie niego zmian i oznak, w szczególności tych, które mają najważniejsze znaczenie dla badanego zagadnienia. Aczkolwiek e. wykonywano już w starożytnej Grecji (na przykład pomiar długości południka Ziemi dokonany poprzez Eratostenesa), dopiero w czasach Odrodzenia (L. da Vinci) zaczęły one zastępować dominującą przedtem spekulację, opartą na niesprawdzonych poglądach powszechnie uznawanych za prawdziwe. Ideę e. w pełni rozwinęli tacy uczeni, jak Galileusz (obserwacje spadku ciał i astronomiczne), A. van Leeuwenhoek (pionier stosowania mikroskopu w badaniach naukowych) i I. Newton (na przykład słynne doświadczenie z rozszczepieniem światła słonecznego poprzez pryzmat). Por. sposób naukowa

Definicja ELEKTRONY NIEWIĄŻĄCE:
Co to jest wolne pary, wg chemii kwantowej obsadzające orbitale niewiążące. Na przykład dwa walencyjne elektrony atomu tlenu w cząsteczce wody czy jedna para elektronów walencyjnych azotu w cząsteczce amoniaku eksperyment.
Definicja EMULGATORY:
Co to jest substancje powierzchniowo aktywne, ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej kropelek. Emulgatory gromadzą się na powierzchni granicznej dwóch cieczy, zmniejszając silnie eksperyment.
Definicja EFEKT SYNERGICZNY:
Co to jest występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa od sumarycznego poziomu tej właściwości wszystkich składników stopu eksperyment.
Definicja EKSPLOZOFOR:
Co to jest która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca w tych związkach, jak trinitrotoluen (↑1,2,3-trinitrotoluen eksperyment.

Czym jest EKSPERYMENT znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: