Słownik EKSPLOZOFOR co to znaczy.
Słownik EKSPLOZOFOR. Co znaczy właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e.

Czy przydatne?

Definicja EKSPLOZOFOR

Co to znaczy eksplozofor: ekipa funkcyjna, która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca w tych związkach, jak trinitrotoluen (↑1,2,3-trinitrotoluen) i ↑oktanitrokuban, azotanowa(V) -ONO2 w ↑nitrocelulozie i ↑nitroglicerynie, chloranowa(V) -OClO2 w KClO3, nadtlenowa -O-O- w nadtlenkach organicznych (↑nadtlenki) i inne. Zobacz także materiały wybuchowe

Definicja ENERGIA TRANSLACYJNA:
Co to jest część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem własnym w przestrzeni (przesunięciem), którą można częściowo utożsamić z energią kinetyczną eksplozofor co znaczy.
Definicja EKSTRAKCJA:
Co to jest sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z cieczy wykorzystuje się różnice rozpuszczalności związków chem. w dwóch nie eksplozofor krzyżówka.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest to jest energia jakiej należy dostarczyć, by rozbić ↑ jądro atomu na wolne ↑ nukleony. Rozmiar tej energii jest rzędu wielu MeV (od 2,2 MeV dla deuteru D do 1780 MeV dla uranu U). Por. siły jądrowe eksplozofor co to jest.
Definicja ENTALPIA TOPNIENIA:
Co to jest topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan ciekły. Wartość bezwzględna e.t. jest równa eksplozofor słownik.

Czym jest EKSPLOZOFOR znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: