Słownik EKSTAZY co to znaczy.
Słownik EKSTAZY. Co znaczy kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i.

Czy przydatne?

Definicja EKSTAZY

Co to znaczy ekstazy: XTC - ↑ narkotyk, pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest również składnikiem środka określanego skrótem UFO, powodującego śmiertelne zatrucia

Definicja ENARGIT:
Co to jest minerał, Cu3AsS4, barwy stalowoszarej, ruda miedzi ekstazy.
Definicja EMISJA ALFA:
Co to jest ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa maleje o 4. Na przykład. E.a. może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ ekstazy.
Definicja ELEKTRODA CHLOROWA:
Co to jest z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym zachodzi mechanizm odwracalny Cl2 + 2e- ⇆ 2Cl-. Standardowy potencjał elektrody ekstazy.
Definicja ENTALPIA SWOBODNA:
Co to jest Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H - entalpia, S - entropia, T - temp. (bezwzględna) układu. Termodynamika zajmuje ekstazy.

Czym jest EKSTAZY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: