Słownik ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA co to znaczy.
Słownik ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA. Co znaczy rodzaju jonów (stąd specyficzność tej elektrody, ↑.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA

Co to znaczy elektroda jonoselektywna: elektroda wyposażona w membranę przenikliwą dla danego rodzaju jonów (stąd specyficzność tej elektrody, ↑ elektroda szklana) i drucika platynowego. Membrany e.j. są realizowane przeważnie z odpowiedniego ↑ jonitu albo kryształu jonowego, przepuszczającego jony w sposób wybiórczy. E.j. są używane do selektywnego oznaczania stężeń (precyzyjnie: ↑ aktywności) ustalonych kationów i anionów

Definicja ENTALPIA PAROWANIA:
Co to jest parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze symbol nieujemny a jej elektroda jonoselektywna.
Definicja EUROP:
Co to jest Europium), pierwiastek chem., metal, Z = 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A. Demarcaya. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, ↑ ceryt, samarskit elektroda jonoselektywna.
Definicja ELEKTRONY NIEWALENCYJNE:
Co to jest elektrony nie biorące udziału w tworzeniu wiązań chem., rozmieszczone w wewnętrznych powłokach atomów (rdzeniu atomowym elektroda jonoselektywna.
Definicja ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH:
Co to jest wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia się końcówkę nazwy macierzystego kwasu ( -owy ) na -an i dodaje nazwę ekipy elektroda jonoselektywna.

Czym jest ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: