Słownik ELEKTRODA KALOMELOWA co to znaczy.
Słownik ELEKTRODA KALOMELOWA. Co znaczy ↑ kalomel) zanurzona w roztworze zawierającym jony.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA KALOMELOWA

Co to znaczy elektroda kalomelowa: elektroda odwracalna, zbudowana z ↑ rtęci, chlorku rtęci(I) (↑ kalomel) zanurzona w roztworze zawierającym jony chlorkowe: Hg, Hg2Cl2/Cl-. Zachodzi na niej mechanizm odwracalny Hg2Cl2 + 2e- ⇆ 2Hg+ + 2Cl

Definicja ENERGIA UKŁADU:
Co to jest ↑ energia wewnętrzna układu elektroda kalomelowa.
Definicja ENTALPIA REAKCJI:
Co to jest zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich stanach standardowych zachodząca w określonej temp elektroda kalomelowa.
Definicja EFEKT CIEPLNY REAKCJI:
Co to jest wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego poprzez reagujące substancje. Jeżeli układ reagujący wydziela ciepło, zachodząca elektroda kalomelowa.
Definicja EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ:
Co to jest pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z otoczenia znaczy się znakiem + , zaś energię odprowadzoną z układu do otoczenia elektroda kalomelowa.

Czym jest ELEKTRODA KALOMELOWA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: