Słownik ELEKTRODA SZKLANA co to znaczy.
Słownik ELEKTRODA SZKLANA. Co znaczy roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA SZKLANA

Co to znaczy elektroda szklana: ↑ elektroda jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła przenikalnego tylko dla jonów H3O+, wewnątrz której znajduje się roztwór z zanurzoną w nim ↑ elektrodą chlorosrebrową albo ↑ elektrodą kalomelową. Różnica aktywności jonów H3O+ po obu stronach membrany jest źródłem siły elektromotorycznej (↑ siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)) umożliwiającej wyznaczenie pH. E.s. można użytkować również w roztworach niewodnych

Definicja EKSTRAKCJA:
Co to jest sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z cieczy wykorzystuje się różnice rozpuszczalności związków chem. w dwóch nie elektroda szklana.
Definicja ERB:
Co to jest Erbium), pierwiastek chem., metal, Z = 68, m.at. 167,26u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, ↑ gadolinit elektroda szklana.
Definicja ELEKTROLIZA:
Co to jest zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego poprzez nie prądu elektrycznego. Mechanizmy te obejmują transport jonów elektroda szklana.
Definicja ETYLOBENZEN:
Co to jest C6H5C2H5 pochodna benzenu elektroda szklana.

Czym jest ELEKTRODA SZKLANA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: