Słownik ELEKTRODA SZKLANA co to znaczy.
Słownik ELEKTRODA SZKLANA. Co znaczy roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA SZKLANA

Co to znaczy elektroda szklana: ↑ elektroda jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła przenikalnego tylko dla jonów H3O+, wewnątrz której znajduje się roztwór z zanurzoną w nim ↑ elektrodą chlorosrebrową albo ↑ elektrodą kalomelową. Różnica aktywności jonów H3O+ po obu stronach membrany jest źródłem siły elektromotorycznej (↑ siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)) umożliwiającej wyznaczenie pH. E.s. można użytkować również w roztworach niewodnych

Definicja EPIMERY:
Co to jest mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów odnosi się raczej do ↑ aldoz, które różnią się konfiguracją wokół węgla sąsiadującego z elektroda szklana.
Definicja ENTROPIA:
Co to jest funkcja stanu układu wyrażana zależnością: ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła dostarczona do układu, T - temp. (bezwzględna), gdzie układ pobrał ciepło. E. zawsze elektroda szklana.
Definicja ELEKTROLITY SŁABE:
Co to jest ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej elektroda szklana.
Definicja ELEKTRONY WOLNE:
Co to jest elektrony wolnych par elektronowych, na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody. Por. elektrony niewążące elektroda szklana.

Czym jest ELEKTRODA SZKLANA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: