ELEKTRODA SZKLANA co to znaczy
Słownik ELEKTRODA SZKLANA. Co znaczy roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA SZKLANA

Co to znaczy elektroda szklana: ↑ elektroda jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła przenikalnego tylko dla jonów H3O+, wewnątrz której znajduje się roztwór z zanurzoną w nim ↑ elektrodą chlorosrebrową albo ↑ elektrodą kalomelową. Różnica aktywności jonów H3O+ po obu stronach membrany jest źródłem siły elektromotorycznej (↑ siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)) umożliwiającej wyznaczenie pH. E.s. można użytkować również w roztworach niewodnych

Czym jest ELEKTRODA SZKLANA znaczenie w Definicje chemia E .