Słownik ELEKTROLIZA co to znaczy.
Słownik ELEKTROLIZA. Co znaczy elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROLIZA

Co to znaczy elektroliza: mechanizmy zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego poprzez nie prądu elektrycznego. Mechanizmy te obejmują transport jonów (dyfuzję) poprzez roztwór w kierunku elektrod, przekazanie ładunku pomiędzy elektrodami a składnikami elektrolitu (na katodzie - zredukowanie kationów, na anodzie - utlenianie anionów) i reakcje chem. zachodzące przed albo wskutek przekazania ładunku. Ilościowo mechanizmy e. są opisane poprzez ↑ prawa Faradaya. E. jest używana do otrzymywania wielu pierwiastków (na przykład H2, Cl2) i związków chem. (na przykład NaOH), pokrywania elementów warstwami metali (↑ galwanotechnika) i tym podobne Zobacz także reakcje anodowe, reakcje katodowe, elektroliza wody

Definicja EKRANOWANIE JĄDRA:
Co to jest zmniejszanie oddziaływania jądra na dany elektron w atomie poprzez elektrony, znajdujące się między nim i jądrem atomu elektroliza.
Definicja ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH:
Co to jest oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczek polarnych i indukowanymi elektroliza.
Definicja ENTALPIA SWOBODNA:
Co to jest Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H - entalpia, S - entropia, T - temp. (bezwzględna) układu. Termodynamika zajmuje elektroliza.
Definicja ENANCJOMER:
Co to jest optycznych związku optycznie czynnego; jedna z postaci lustrzanych związku, skręcająca płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo (+ α) albo w lewo (-α). (E. prawoskrętny i lewoskrętny). E. danego elektroliza.

Czym jest ELEKTROLIZA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: