Słownik ELEKTROLIZA co to znaczy.
Słownik ELEKTROLIZA. Co znaczy elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROLIZA

Co to znaczy elektroliza: mechanizmy zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego poprzez nie prądu elektrycznego. Mechanizmy te obejmują transport jonów (dyfuzję) poprzez roztwór w kierunku elektrod, przekazanie ładunku pomiędzy elektrodami a składnikami elektrolitu (na katodzie - zredukowanie kationów, na anodzie - utlenianie anionów) i reakcje chem. zachodzące przed albo wskutek przekazania ładunku. Ilościowo mechanizmy e. są opisane poprzez ↑ prawa Faradaya. E. jest używana do otrzymywania wielu pierwiastków (na przykład H2, Cl2) i związków chem. (na przykład NaOH), pokrywania elementów warstwami metali (↑ galwanotechnika) i tym podobne Zobacz także reakcje anodowe, reakcje katodowe, elektroliza wody

Definicja ELEMENTY SYMETRII:
Co to jest geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń zachowujących położenia atomów, a więc takich operacji, po wykonaniu elektroliza.
Definicja ENTALPIA TOPNIENIA:
Co to jest topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan ciekły. Wartość bezwzględna e.t. jest równa elektroliza.
Definicja ELEKTROFOREZA:
Co to jest zawiesiny albo zolu posiadających ładunek elektryczny w polu elektrycznym (pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego) w kierunku elektrod. E. stosuje się pomiędzy innymi do oczyszczania wody z elektroliza.
Definicja EPIMERY:
Co to jest mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów odnosi się raczej do ↑ aldoz, które różnią się konfiguracją wokół węgla sąsiadującego z elektroliza.

Czym jest ELEKTROLIZA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: