Słownik ELEKTRORAFINACJA MIEDZI co to znaczy.
Słownik ELEKTRORAFINACJA MIEDZI. Co znaczy hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRORAFINACJA MIEDZI

Co to znaczy elektrorafinacja miedzi: mechanizm otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi - przy wykorzystaniu elektrolizy. Bloki miedzi hutniczej stanowią anody elektrolizera, katodą są cienkie blachy czystej miedzi, elektrolitem jest CuSO4. W trakcie elektrolizy miedź zawarta w materiale anody przechodzi do roztworu, a z niego wydziela się na katodzie. Fe, Ni, Co, Zn rozpuszczają się i pozostają w roztworze elektrolitu. ↑ Metale szlachetne (Ag, Au, Pt) opadają na dno elektrolizera wraz z innymi zanieczyszczeniami, tworząc tak zwany szlam anodowy, z którego po przeróbce są odzyskiwane

Definicja ELEKTRODY I RODZAJU:
Co to jest elektrody charakteryzujące się tym, iż zachodzi na nich reakcja między pierwiastkiem (metalem, niemetalem) a jego jonami, na przykład: ↑ elektroda wodorowa, ↑ elektroda chlorowa elektrorafinacja miedzi.
Definicja ETANOL:
Co to jest CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków org. Z wodą miesza się w dowolnym relacji. E. otrzymuje się elektrorafinacja miedzi.
Definicja ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW:
Co to jest pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności, na przykład skala Paulinga (↑ skala elektroujemności Paulinga), skala Allreda elektrorafinacja miedzi.
Definicja EUKSENIT:
Co to jest minerał, M(Nb,Ta)(TiO6)ˇnH2O, M = lantanowce o Z = 64÷71, użytkowany do otrzymywania lantanowców elektrorafinacja miedzi.

Czym jest ELEKTRORAFINACJA MIEDZI znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: