Słownik ELEMENTY SYMETRII co to znaczy.
Słownik ELEMENTY SYMETRII. Co znaczy pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych.

Czy przydatne?

Definicja ELEMENTY SYMETRII

Co to znaczy elementy symetrii: obiekty geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń zachowujących położenia atomów, a więc takich operacji, po wykonaniu których każdy atom danego rodzaju zostaje w swym startowym położeniu zastąpiony innym atomem tego samego rodzaju). Każdy obiekt symetrii ma odpowiadającą mu klasę przekształceń: osie - obroty, płaszczyzny - odbicia, środek (pkt.) symetrii - inwersję. Przykładowo cząsteczka ↑ heksafluorku siarki, o kształcie regularnego ośmiościanu, charakteryzuje się wysoką symetrią i ma bardzo sporo e.s.: środek symetrii znajdujący się w geometrycznym środku cząsteczki, wyznaczonym poprzez atom siarki (inwersja dokonana wg tego punktu sprawia, iż atomy fluoru zamieniają się parami ze sobą); czterokrotne osie obrotu, z których każda przechodzi poprzez atom siarki i dwa atomy fluoru położone naprzeciw siebie (obrót wokół takiej osi o 90° sprawia, iż atomy fluoru znajdujące się w płaszczyźnie prostopadłej do takiej osi "przeskakują" kolejno na miejsce sąsiada); płaszczyzny odbicia, obejmujące na przykład atom siarki i cztery atomy fluoru położone parami naprzeciw siebie (odbicie w takiej płaszczyźnie sprawia, iż dwa pozostałe atomy fluoru, leżące poza płaszczyzną symetrii, zamieniają się ze sobą miejscami); i inne. Zobacz także symetria cząsteczki

Definicja EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ:
Co to jest pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z otoczenia znaczy się znakiem + , zaś energię odprowadzoną z układu do otoczenia elementy symetrii.
Definicja ELEKTRONACJA:
Co to jest ↑ zredukowanie elementy symetrii.
Definicja ELIMINACJA:
Co to jest ↑ reakcja eliminacji elementy symetrii.
Definicja ENTALPIA PAROWANIA:
Co to jest parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze symbol nieujemny a jej elementy symetrii.

Czym jest ELEMENTY SYMETRII znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: