Słownik ELEMENTY SYMETRII co to znaczy.
Słownik ELEMENTY SYMETRII. Co znaczy pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych.

Czy przydatne?

Definicja ELEMENTY SYMETRII

Co to znaczy elementy symetrii: obiekty geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń zachowujących położenia atomów, a więc takich operacji, po wykonaniu których każdy atom danego rodzaju zostaje w swym startowym położeniu zastąpiony innym atomem tego samego rodzaju). Każdy obiekt symetrii ma odpowiadającą mu klasę przekształceń: osie - obroty, płaszczyzny - odbicia, środek (pkt.) symetrii - inwersję. Przykładowo cząsteczka ↑ heksafluorku siarki, o kształcie regularnego ośmiościanu, charakteryzuje się wysoką symetrią i ma bardzo sporo e.s.: środek symetrii znajdujący się w geometrycznym środku cząsteczki, wyznaczonym poprzez atom siarki (inwersja dokonana wg tego punktu sprawia, iż atomy fluoru zamieniają się parami ze sobą); czterokrotne osie obrotu, z których każda przechodzi poprzez atom siarki i dwa atomy fluoru położone naprzeciw siebie (obrót wokół takiej osi o 90° sprawia, iż atomy fluoru znajdujące się w płaszczyźnie prostopadłej do takiej osi "przeskakują" kolejno na miejsce sąsiada); płaszczyzny odbicia, obejmujące na przykład atom siarki i cztery atomy fluoru położone parami naprzeciw siebie (odbicie w takiej płaszczyźnie sprawia, iż dwa pozostałe atomy fluoru, leżące poza płaszczyzną symetrii, zamieniają się ze sobą miejscami); i inne. Zobacz także symetria cząsteczki

Definicja EKSTRAKCJA:
Co to jest sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z cieczy wykorzystuje się różnice rozpuszczalności związków chem. w dwóch nie elementy symetrii.
Definicja ETER DIETYLOWY:
Co to jest 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje się z alkoholu etylowego (↑ etanol). Użytkowany w lecznictwie i jako elementy symetrii.
Definicja ENERGIA WIĄZAŃ ZWIĄZKU CHEMICZNEGO:
Co to jest liczba energii, jaką trzeba dostarczyć, by jeden mol nie oddziaływujących na siebie cząsteczek związku chem. rozłożyć na ↑ atomy w temp. 0 K elementy symetrii.
Definicja EKSPERYMENT:
Co to jest doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑ hipotezy; b) poszerzenia, zmodyfikowania, potwierdzenia albo obalenia elementy symetrii.

Czym jest ELEMENTY SYMETRII znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: