Słownik ELEMENTY SYMETRII co to znaczy.
Słownik ELEMENTY SYMETRII. Co znaczy pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych.

Czy przydatne?

Definicja ELEMENTY SYMETRII

Co to znaczy elementy symetrii: obiekty geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń zachowujących położenia atomów, a więc takich operacji, po wykonaniu których każdy atom danego rodzaju zostaje w swym startowym położeniu zastąpiony innym atomem tego samego rodzaju). Każdy obiekt symetrii ma odpowiadającą mu klasę przekształceń: osie - obroty, płaszczyzny - odbicia, środek (pkt.) symetrii - inwersję. Przykładowo cząsteczka ↑ heksafluorku siarki, o kształcie regularnego ośmiościanu, charakteryzuje się wysoką symetrią i ma bardzo sporo e.s.: środek symetrii znajdujący się w geometrycznym środku cząsteczki, wyznaczonym poprzez atom siarki (inwersja dokonana wg tego punktu sprawia, iż atomy fluoru zamieniają się parami ze sobą); czterokrotne osie obrotu, z których każda przechodzi poprzez atom siarki i dwa atomy fluoru położone naprzeciw siebie (obrót wokół takiej osi o 90° sprawia, iż atomy fluoru znajdujące się w płaszczyźnie prostopadłej do takiej osi "przeskakują" kolejno na miejsce sąsiada); płaszczyzny odbicia, obejmujące na przykład atom siarki i cztery atomy fluoru położone parami naprzeciw siebie (odbicie w takiej płaszczyźnie sprawia, iż dwa pozostałe atomy fluoru, leżące poza płaszczyzną symetrii, zamieniają się ze sobą miejscami); i inne. Zobacz także symetria cząsteczki

Definicja Eu:
Co to jest znak ↑ europu elementy symetrii co znaczy.
Definicja ENTALPIA TOPNIENIA:
Co to jest topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan ciekły. Wartość bezwzględna e.t. jest równa elementy symetrii krzyżówka.
Definicja EINSTEIN ALBERT:
Co to jest teoretyk, ur. w Ulm, studia ukończył w Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe. Pracował na uniwersytetach w Bernie, Zurichu, Pradze i politechnice w Zurichu. W 1913 r elementy symetrii co to jest.
Definicja ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ:
Co to jest towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola. Standardowa e.p.f. odnosi się do czystych substancji pod ciśnieniem 1000hPa (1 elementy symetrii słownik.

Czym jest ELEMENTY SYMETRII znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: