Słownik EMJA BETA MINUS co to znaczy.
Słownik EMISJA BETA MINUS. Co znaczy neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w.

Czy przydatne?

Definicja EMISJA BETA MINUS

Co to znaczy emisja beta minus: emisja cząstki β (e-) i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa wzrasta o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian, na przykład . W trakcie tej emisji w jądrze atomu promieniotwórczego następuje przemiana neutronu w proton i elektron. Proton pozostaje w jądrze atomu, z kolei elektron zostaje wypromieniowany. Emisji beta także może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ)

Definicja EKSTRAKCJA:
Co to jest sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z cieczy wykorzystuje się różnice rozpuszczalności związków chem. w dwóch nie emisja beta minus.
Definicja ELEKTROLITY:
Co to jest ulegają w wodzie (albo innym rozpuszczalniku lub w stanie stopionym) rozpadowi na jony i dlatego przewodzą prąd elektryczny. Nieelektrolity nie dysocjują na jony. E. to związki o wiązaniu jonowym emisja beta minus.
Definicja EMULSJA:
Co to jest typu ciecz/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie ciekłym. E. utrzymuje swą trwałość dzięki substancjom, które ją utrwalają, tak zwany emulgatorom. Naturalne emulsje kropelek tłuszczu w emisja beta minus.
Definicja ELEKTRONACJA:
Co to jest ↑ zredukowanie emisja beta minus.

Czym jest EMISJA BETA MINUS znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: