Słownik EMJA BETA MINUS co to znaczy.
Słownik EMISJA BETA MINUS. Co znaczy neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w.

Czy przydatne?

Definicja EMISJA BETA MINUS

Co to znaczy emisja beta minus: emisja cząstki β (e-) i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa wzrasta o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian, na przykład . W trakcie tej emisji w jądrze atomu promieniotwórczego następuje przemiana neutronu w proton i elektron. Proton pozostaje w jądrze atomu, z kolei elektron zostaje wypromieniowany. Emisji beta także może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ)

Definicja EMULSJA:
Co to jest typu ciecz/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie ciekłym. E. utrzymuje swą trwałość dzięki substancjom, które ją utrwalają, tak zwany emulgatorom. Naturalne emulsje kropelek tłuszczu w emisja beta minus.
Definicja ETEN:
Co to jest pierwszy człon ↑ szeregu homologicznego ↑ alkenów. To jest bezb. gaz (tt. -169°C, tw. -104°C) nierozp. w wodzie, z kolei dobrze rozp. w węglowodorach nasyconych. W laboratorium może być otrzymywany emisja beta minus.
Definicja ETYLINA:
Co to jest ołowiowa; wytwarzana w rezultacie destylacji ropy naftowej (podobnie jak inne paliwa ciekłe). Benzyna, do której w celu podwyższenia liczby oktanowej dodano ↑ tetraetyloołowiu; trująca, w czasie emisja beta minus.
Definicja ETANAL:
Co to jest ↑ aldehyd octowy emisja beta minus.

Czym jest EMISJA BETA MINUS znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: