Słownik EMULGATORY co to znaczy.
Słownik EMULGATORY. Co znaczy ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej.

Czy przydatne?

Definicja EMULGATORY

Co to znaczy emulgatory: (stabilizatory) - substancje powierzchniowo aktywne, ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej kropelek. Emulgatory gromadzą się na powierzchni granicznej dwóch cieczy, zmniejszając silnie napięcie powierzchniowe. Do substancji powierzchniowo aktywnych należą pomiędzy innymi sole kwasów karboksylowych zbudowane z alkilowej ekipy hydrofobowej ("nie lubiącej wody") i z anionu ekipy karboksylowej - hydrofilowej ("lubiącej wodę"), na przykład palmitynian sodu - C15H31COONa, stearynian sodu - C17H35COONa. Część hydrofilowa emulgatora jest "wciągana" do wody, część hydrofobowa (ekipa alkilowa) jest z niej wypychana i tworzy na jej powierzchni coś w rodzaju "szczotki"

Definicja ENTALPIA PAROWANIA:
Co to jest parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze symbol nieujemny a jej emulgatory co znaczy.
Definicja ELEKTROCHEMIA:
Co to jest zajmujący się badaniem mechanizmów i równowag, występujących w roztworach ↑ elektrolitów, w stopionych elektrolitach i na granicach zetknięcia innych faz z elektrolitem. Obejmuje między innymi takie emulgatory krzyżówka.
Definicja ENERGIA ELEKTRONOWA:
Co to jest wewnętrznej układu, związana ze stanem elektronów w atomie albo cząsteczce (por. stan fundamentalny, stany wzbudzone). Rozmiar kwantu e.e. odpowiada zakresowi promieniowania widzialnego i emulgatory co to jest.
Definicja ERB:
Co to jest Erbium), pierwiastek chem., metal, Z = 68, m.at. 167,26u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, ↑ gadolinit emulgatory słownik.

Czym jest EMULGATORY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: