Słownik EMULGATORY co to znaczy.
Słownik EMULGATORY. Co znaczy ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej.

Czy przydatne?

Definicja EMULGATORY

Co to znaczy emulgatory: (stabilizatory) - substancje powierzchniowo aktywne, ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej kropelek. Emulgatory gromadzą się na powierzchni granicznej dwóch cieczy, zmniejszając silnie napięcie powierzchniowe. Do substancji powierzchniowo aktywnych należą pomiędzy innymi sole kwasów karboksylowych zbudowane z alkilowej ekipy hydrofobowej ("nie lubiącej wody") i z anionu ekipy karboksylowej - hydrofilowej ("lubiącej wodę"), na przykład palmitynian sodu - C15H31COONa, stearynian sodu - C17H35COONa. Część hydrofilowa emulgatora jest "wciągana" do wody, część hydrofobowa (ekipa alkilowa) jest z niej wypychana i tworzy na jej powierzchni coś w rodzaju "szczotki"

Definicja EMULSJA FOTOGRAFICZNA:
Co to jest substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów fotograficznych i do otrzymywania w ten sposób materiałów emulgatory.
Definicja ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ:
Co to jest towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola. Standardowa e.p.f. odnosi się do czystych substancji pod ciśnieniem 1000hPa (1 emulgatory.
Definicja ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH:
Co to jest oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczek polarnych i indukowanymi emulgatory.
Definicja EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ:
Co to jest pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z otoczenia znaczy się znakiem + , zaś energię odprowadzoną z układu do otoczenia emulgatory.

Czym jest EMULGATORY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: