Słownik EMULSJA FOTOGRAFICZNA co to znaczy.
Słownik EMULSJA FOTOGRAFICZNA. Co znaczy AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania.

Czy przydatne?

Definicja EMULSJA FOTOGRAFICZNA

Co to znaczy emulsja fotograficzna: ↑ zawiesina substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów fotograficznych i do otrzymywania w ten sposób materiałów fotograficznych

Definicja ESTRYFIKACJA:
Co to jest estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo nieorganicznym) a alkoholem. Typowa reakcja odwracalna, gdzie po dłuższym emulsja fotograficzna.
Definicja ELEKTRODA CHLOROWA:
Co to jest z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym zachodzi mechanizm odwracalny Cl2 + 2e- ⇆ 2Cl-. Standardowy potencjał elektrody emulsja fotograficzna.
Definicja EFEKT TYNDALLA:
Co to jest ↑ smuga Tyndalla emulsja fotograficzna.
Definicja ENTALPIA SPALANIA:
Co to jest spalania jednego mola substancji w tlenie (dla związków org. do CO2(g), H2O(g), N2(g), SO2(g) i HX(g), gdzie X atom fluorowca). Znajomość e.s. pozwala obliczyć entalpię dowolnej reakcji chemicznej emulsja fotograficzna.

Czym jest EMULSJA FOTOGRAFICZNA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: