Słownik ENERGIA AKTYWACJI co to znaczy.
Słownik ENERGIA AKTYWACJI. Co znaczy aktywnego (stanu przejściowego reakcji), na przykład: , gdzie.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA AKTYWACJI

Co to znaczy energia aktywacji: (Ea) - liczba energii potrzebna do wytworzenia kompleksu aktywnego (stanu przejściowego reakcji), na przykład: , gdzie: A, BC - substraty; AB, C - produkty; [A...B...C] - kompleks czynny. Kompleks czynny jest zatem wyżej energetyczny niż substraty, a jego wytworzenie wymaga pokonania tak zwany bariery energetycznej reakcji. Wykorzystywanie w reakcji ↑ katalizatorów skutkuje obniżenie energii aktywacji reakcji. E.a. jest fundamentalnym faktorem decyzyjnym o szybkości reakcji, które przebiegają tym szybciej, im mają niższą e.a. (na przykład: reakcje, które mają Ea < 40kJ·mol-1 przebiegają w temp. pokojowej z sporą szybkością, z kolei gdy Ea > 125kJ·mol-1 biegną bez pośpiechu)

Definicja ENERGIA SIECI KRYSTALICZNEJ:
Co to jest do oddalenia od siebie drobin tworzących kryształ z odległości w jakiej znajdują się w krysztale, do nieskończoności. E.s.k. kryształu jonowego jest tym większa, im wyższy ładunek jonu i mniejszy energia aktywacji.
Definicja EKSPLOZOFOR:
Co to jest która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca w tych związkach, jak trinitrotoluen (↑1,2,3-trinitrotoluen energia aktywacji.
Definicja ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU:
Co to jest różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy albo ciepła. To jest suma energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego energia aktywacji.
Definicja ELEKTROCHEMIA:
Co to jest zajmujący się badaniem mechanizmów i równowag, występujących w roztworach ↑ elektrolitów, w stopionych elektrolitach i na granicach zetknięcia innych faz z elektrolitem. Obejmuje między innymi takie energia aktywacji.

Czym jest ENERGIA AKTYWACJI znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: