Słownik ENERGIA JONIZACJI co to znaczy.
Słownik ENERGIA JONIZACJI. Co znaczy atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA JONIZACJI

Co to znaczy energia jonizacji: najmniejsza energia potrzebna do oderwania elektronu z atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka i pozwala scharakteryzować jego elektroujemność i powiązane z nią właściwości chem. Pierwsza e.j. jest energią potrzebną do oderwania najsłabiej związanego elektronu z zewnętrznej powłoki. Druga e.j. jest energią potrzebną do oderwania drugiego elektronu i jest zawsze większa niż pierwsza. To samo dotyczy trzeciej i następnych e.j. E.j. wyrażamy w kJ·mol-3, dawniej w elektronowoltach (eV)

Definicja EKSYKATOR:
Co to jest naczynie szklane w kształcie szerokiego słoja z pokrywą dopasowaną na szlif, wykorzystywane do suszenia związków chem. i przechowywania substancji wrażliwych na działanie wilgoci. W e. umieszcza się energia jonizacji.
Definicja EWOLUCJA CHEMICZNA:
Co to jest najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na powierzchni Ziemi (i innych planet skalistych); warto zauważyć, iż w energia jonizacji.
Definicja ELEKTROFIL:
Co to jest ↑ czynnik elektrofilowy energia jonizacji.
Definicja ENOL:
Co to jest posiadający grupę -OH dołączoną do wiązania podwójnego, będący w równowadze z metodą ketonową związku: R1-CH=CH(OH)R2 ⇆ R1-CH2-CO-R2. Udział formy enolowej jest zazwyczaj wiele mniejszy niż formy energia jonizacji.

Czym jest ENERGIA JONIZACJI znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: