Słownik ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ co to znaczy.
Słownik ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH. Co znaczy energetyczny związany z: wzajemnym.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

Co to znaczy energia oddziaływań międzycząsteczkowych: odmiennie energia ↑ oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczek polarnych i indukowanymi poprzez nie w cząsteczkach otaczających (polarnych albo niepolarnych); wzajemnym przyciąganiem między dowolnymi (polarnymi albo niepolarnymi) cząsteczkami albo atomami (oddziaływania dyspersyjne). Wartości poszczególnych komponentów e.o.m. oblicza się opierając się na trwałych i indukowanych w cząsteczkach momentów dipolowych, z uwzględnieniem wnoszących największy udział oddziaływań dyspersyjnych, obliczanych opierając się na pierwszych potencjałów jonizacji obu oddziałujących komponentów. E.o.m. zależy odwrotnie proporcjonalnie od szóstej potęgi odległości pomiędzy oddziałującymi cząsteczkami i/albo atomami, zatem oddziaływania te są siłami bliskiego zasięgu

Definicja EKSPERYMENT:
Co to jest doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑ hipotezy; b) poszerzenia, zmodyfikowania, potwierdzenia albo obalenia energia oddziaływań międzycząsteczkowych.
Definicja ENERGIA JONOWEJ SIECI KRYSTALICZNEJ:
Co to jest energia, którą trzeba dostarczyć, by 1 mol substancji krystalicznej rozłożyć na jony i przenieść je na nieskończenie spore odległości tak, iż nie oddziałują ze sobą energia oddziaływań międzycząsteczkowych.
Definicja EMISJA ALFA:
Co to jest ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa maleje o 4. Na przykład. E.a. może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ energia oddziaływań międzycząsteczkowych.
Definicja ELEKTRODA WODOROWA:
Co to jest z ↑ platyny pokrytej czernią platynową (rozdrobnioną platyną), zanurzona w temp. 25°C, w roztworze kwasu o stężeniu 1 mol·dm-3, obmywana gazowym wodorem pod ciśnieniem normalnym (1013,25 hPa energia oddziaływań międzycząsteczkowych.

Czym jest ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: