Słownik ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ co to znaczy.
Słownik ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH. Co znaczy energetyczny związany z: wzajemnym.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

Co to znaczy energia oddziaływań międzycząsteczkowych: odmiennie energia ↑ oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczek polarnych i indukowanymi poprzez nie w cząsteczkach otaczających (polarnych albo niepolarnych); wzajemnym przyciąganiem między dowolnymi (polarnymi albo niepolarnymi) cząsteczkami albo atomami (oddziaływania dyspersyjne). Wartości poszczególnych komponentów e.o.m. oblicza się opierając się na trwałych i indukowanych w cząsteczkach momentów dipolowych, z uwzględnieniem wnoszących największy udział oddziaływań dyspersyjnych, obliczanych opierając się na pierwszych potencjałów jonizacji obu oddziałujących komponentów. E.o.m. zależy odwrotnie proporcjonalnie od szóstej potęgi odległości pomiędzy oddziałującymi cząsteczkami i/albo atomami, zatem oddziaływania te są siłami bliskiego zasięgu

Definicja ETANOL:
Co to jest CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków org. Z wodą miesza się w dowolnym relacji. E. otrzymuje się energia oddziaływań międzycząsteczkowych.
Definicja ETYLINA:
Co to jest ołowiowa; wytwarzana w rezultacie destylacji ropy naftowej (podobnie jak inne paliwa ciekłe). Benzyna, do której w celu podwyższenia liczby oktanowej dodano ↑ tetraetyloołowiu; trująca, w czasie energia oddziaływań międzycząsteczkowych.
Definicja EWOLUCJA CHEMICZNA:
Co to jest najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na powierzchni Ziemi (i innych planet skalistych); warto zauważyć, iż w energia oddziaływań międzycząsteczkowych.
Definicja EMISJA ALFA:
Co to jest ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa maleje o 4. Na przykład. E.a. może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ energia oddziaływań międzycząsteczkowych.

Czym jest ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: