Słownik ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU co to znaczy.
Słownik ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU. Co znaczy układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU

Co to znaczy energia wewnętrzna układu: energia obejmująca różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy albo ciepła. To jest suma energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego, energii ruchu drgającego, energii stanów elektronowych w cząsteczce i poszczególnych atomach, energii wewnątrzjądrowej i energii odpowiadającej masie cząstek. Nie można wyznaczyć bezwzględnej wartości energii wewnętrznej U, a jedynie jej różnicę ΔU dla dwóch różnych temperatur, na przykład: ΔU = U293K - U273K. Energia wewnętrzna jest funkcją stanu (funkcją termodynamiczną) ustaloną poprzez jej wskaźniki. Gdyż prawie każde składniki energii wewnętrznej zależą od temp., więc także energia wewnętrzna jest funkcją temp. Zmiana energii wewnętrznej ΔU nie zależy od drogi przemiany, a tylko od stanu początkowego i końcowego układu, co jest własnością wszystkich funkcji stanu. Zmiana energii wewnętrznej układu ΔU jest sumą ilości energii wymienianej z otoczeniem na sposób ciepła Q i pracy W: ΔU = Q + W (pierwsza zasada termodynamiki). W układach chemicznych zamiana energii na sposób pracy dotyczy raczej pracy zmiany objętości W obj. = - p·ΔV, zatem: ΔU = Q - p·ΔV

Definicja ELEKTRON DODATNI:
Co to jest ↑ pozyton energia wewnętrzna układu.
Definicja ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU:
Co to jest syntezy związku chemicznego. Symbol minus przed wartością standardowej entalpii tworzenia znaczy, iż energia wydziela się na sposób ciepła (reakcja jest egzoenergetyczna (↑ reakcje egzoenergetyczne energia wewnętrzna układu.
Definicja ELEKTRODY II RODZAJU:
Co to jest z ↑ metalu pokrytego jego słabo rozp. solą i zanurzone w roztworze zawierającym ↑ aniony tej słabo rozp. soli. Należą do nich między innymi ↑ elektroda chlorosrebrowa i ↑ elektroda kalomelowa energia wewnętrzna układu.
Definicja EKSYKATOR:
Co to jest naczynie szklane w kształcie szerokiego słoja z pokrywą dopasowaną na szlif, wykorzystywane do suszenia związków chem. i przechowywania substancji wrażliwych na działanie wilgoci. W e. umieszcza się energia wewnętrzna układu.

Czym jest ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: