Słownik ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU co to znaczy.
Słownik ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU. Co znaczy układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU

Co to znaczy energia wewnętrzna układu: energia obejmująca różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy albo ciepła. To jest suma energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego, energii ruchu drgającego, energii stanów elektronowych w cząsteczce i poszczególnych atomach, energii wewnątrzjądrowej i energii odpowiadającej masie cząstek. Nie można wyznaczyć bezwzględnej wartości energii wewnętrznej U, a jedynie jej różnicę ΔU dla dwóch różnych temperatur, na przykład: ΔU = U293K - U273K. Energia wewnętrzna jest funkcją stanu (funkcją termodynamiczną) ustaloną poprzez jej wskaźniki. Gdyż prawie każde składniki energii wewnętrznej zależą od temp., więc także energia wewnętrzna jest funkcją temp. Zmiana energii wewnętrznej ΔU nie zależy od drogi przemiany, a tylko od stanu początkowego i końcowego układu, co jest własnością wszystkich funkcji stanu. Zmiana energii wewnętrznej układu ΔU jest sumą ilości energii wymienianej z otoczeniem na sposób ciepła Q i pracy W: ΔU = Q + W (pierwsza zasada termodynamiki). W układach chemicznych zamiana energii na sposób pracy dotyczy raczej pracy zmiany objętości W obj. = - p·ΔV, zatem: ΔU = Q - p·ΔV

Definicja ENERGIA SIECI KRYSTALICZNEJ:
Co to jest do oddalenia od siebie drobin tworzących kryształ z odległości w jakiej znajdują się w krysztale, do nieskończoności. E.s.k. kryształu jonowego jest tym większa, im wyższy ładunek jonu i mniejszy energia wewnętrzna układu.
Definicja ELIMINACJA:
Co to jest ↑ reakcja eliminacji energia wewnętrzna układu.
Definicja EPIMERY:
Co to jest mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów odnosi się raczej do ↑ aldoz, które różnią się konfiguracją wokół węgla sąsiadującego z energia wewnętrzna układu.
Definicja ENTALPIA TOPNIENIA:
Co to jest topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan ciekły. Wartość bezwzględna e.t. jest równa energia wewnętrzna układu.

Czym jest ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: