Słownik ENTALPIA SWOBODNA co to znaczy.
Słownik ENTALPIA SWOBODNA. Co znaczy termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G.

Czy przydatne?

Definicja ENTALPIA SWOBODNA

Co to znaczy entalpia swobodna: odmiennie funkcja Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H - entalpia, S - entropia, T - temp. (bezwzględna) układu. Termodynamika zajmuje się jedynie zmianami albo przyrostami tej funkcji, odpowiadającej potencjałowi termodynamicznemu mechanizmów przebiegającym w stałej temp. i pod stałym ciśnieniem (por. entalpia) - zmiana e.s. jest wtedy równa pracy nieobjętościowej (jest to pracy nie związanej ze zmianą objętości)

Definicja ELEMENTY SYMETRII:
Co to jest geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń zachowujących położenia atomów, a więc takich operacji, po wykonaniu entalpia swobodna.
Definicja EPIDOT:
Co to jest minerał, Ca(Al,Fe)3O(OH)(SiO4)(Si2O7), barwy zielonej; wytwór przeobrażenia ↑ plagioklazów, ↑ amfiboli i ↑ piroksenów. Mechanizm tworzenia e. (epidotyzacja) przejawia się zzielenieniem skał entalpia swobodna.
Definicja EMULSJA FOTOGRAFICZNA:
Co to jest substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów fotograficznych i do otrzymywania w ten sposób materiałów entalpia swobodna.
Definicja EUROP:
Co to jest Europium), pierwiastek chem., metal, Z = 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A. Demarcaya. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, ↑ ceryt, samarskit entalpia swobodna.

Czym jest ENTALPIA SWOBODNA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: