Słownik ENTALPIA SWOBODNA co to znaczy.
Słownik ENTALPIA SWOBODNA. Co znaczy termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G.

Czy przydatne?

Definicja ENTALPIA SWOBODNA

Co to znaczy entalpia swobodna: odmiennie funkcja Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H - entalpia, S - entropia, T - temp. (bezwzględna) układu. Termodynamika zajmuje się jedynie zmianami albo przyrostami tej funkcji, odpowiadającej potencjałowi termodynamicznemu mechanizmów przebiegającym w stałej temp. i pod stałym ciśnieniem (por. entalpia) - zmiana e.s. jest wtedy równa pracy nieobjętościowej (jest to pracy nie związanej ze zmianą objętości)

Definicja EKSPERYMENT:
Co to jest doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑ hipotezy; b) poszerzenia, zmodyfikowania, potwierdzenia albo obalenia entalpia swobodna.
Definicja EMETYK:
Co to jest OH)-COOK)2 H2O; bezb. kryształki albo biały proszek o słodkawym smaku; rozp. w wodzie. Użytkowany w medycynie (leczenie chorób tropikalnych, środek wymiotny), analizie chemicznej i do otrzymywania entalpia swobodna.
Definicja ETYLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkenów - ↑ etenu CH2=CH2 entalpia swobodna.
Definicja ETEN:
Co to jest pierwszy człon ↑ szeregu homologicznego ↑ alkenów. To jest bezb. gaz (tt. -169°C, tw. -104°C) nierozp. w wodzie, z kolei dobrze rozp. w węglowodorach nasyconych. W laboratorium może być otrzymywany entalpia swobodna.

Czym jest ENTALPIA SWOBODNA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: