Słownik ENTALPIA TOPNIENIA co to znaczy.
Słownik ENTALPIA TOPNIENIA. Co znaczy energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by.

Czy przydatne?

Definicja ENTALPIA TOPNIENIA

Co to znaczy entalpia topnienia: entalpia procesu topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan ciekły. Wartość bezwzględna e.t. jest równa wartości bezwzględnej entalpii krzepnięcia. Wartości e.t. i krzepnięcia mają znaki przeciwne

Definicja EMISJA BETA MINUS:
Co to jest i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa wzrasta o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian, na przykład . W entalpia topnienia.
Definicja ENTALPIA ROZPUSZCZANIA:
Co to jest układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola substancji w określonej ilości rozpuszczalnika. E.r. wymienia się z ilością moli entalpia topnienia.
Definicja EINSTEIN ALBERT:
Co to jest teoretyk, ur. w Ulm, studia ukończył w Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe. Pracował na uniwersytetach w Bernie, Zurichu, Pradze i politechnice w Zurichu. W 1913 r entalpia topnienia.
Definicja ENERGIA JONOWEJ SIECI KRYSTALICZNEJ:
Co to jest energia, którą trzeba dostarczyć, by 1 mol substancji krystalicznej rozłożyć na jony i przenieść je na nieskończenie spore odległości tak, iż nie oddziałują ze sobą entalpia topnienia.

Czym jest ENTALPIA TOPNIENIA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: