Słownik EPIMERY co to znaczy.
Słownik EPIMERY. Co znaczy i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów.

Czy przydatne?

Definicja EPIMERY

Co to znaczy epimery: diastereoizomery mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja "epimerów" odnosi się raczej do ↑ aldoz, które różnią się konfiguracją wokół węgla sąsiadującego z ekipą aldehydową. E. są na przykład ↑ D-(+)-glukoza i ↑ D-(+)-mannoza albo ↑ D-(-)-ryboza i ↑ D-(-)-arabinoza

Definicja ELEKTRODODATNIOŚĆ:
Co to jest synonim ↑ elektroujemności; definicja wychodzące z użycia, należy zastępować je określeniem niskiej elektroujemności epimery.
Definicja ELUENT:
Co to jest ↑ rozpuszczalnik albo adekwatnie dobrana mieszanina rozpuszczalników użytkowana w chromatografii kolumnowej do rozdziału mieszaniny substancji na frakcje epimery.
Definicja EMISJA BETA MINUS:
Co to jest i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa wzrasta o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian, na przykład . W epimery.
Definicja ENERGIE ORBITALNE:
Co to jest odpowiadające poszczególnym orbitalom w atomie albo cząsteczce, zwane również poziomami energetycznymi. W izolowanym atomie mają tę samą wartość dla orbitali tej samej podpowłoki, wtedy nazywane są epimery.

Czym jest EPIMERY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: