Słownik EPSOMIT co to znaczy.
Słownik EPSOMIT. Co znaczy minerał, MgSO4·7H2O, użytkowany w przemyśle włókienniczym, papierniczym.

Czy przydatne?

Definicja EPSOMIT

Co to znaczy epsomit: minerał, MgSO4·7H2O, użytkowany w przemyśle włókienniczym, papierniczym i chemicznym

Definicja ENTALPIA:
Co to jest układu zwiększona o iloczyn jego ciśnienia i objętości, H = U + pV; użytkowana do energetycznej charakterystyki zmian w układzie zachodzących w stałym ciśnieniu i mogących zamieniać własną objętość EPSOMIT.
Definicja EFEKT TYNDALLA:
Co to jest ↑ smuga Tyndalla EPSOMIT.
Definicja EKSTRAKCJA:
Co to jest sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z cieczy wykorzystuje się różnice rozpuszczalności związków chem. w dwóch nie EPSOMIT.
Definicja ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH:
Co to jest nieorg., gdzie atomy wodoru (wszystkie lub ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi, na przykład: azotany: R-O-NO2, siarczany: R1-O-SO2-O-R2, H-O-SO2-O-R1. E.k.n. otrzymuje się w reakcji EPSOMIT.

Czym jest EPSOMIT znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: