Słownik ESTRYFIKACJA co to znaczy.
Słownik ESTRYFIKACJA. Co znaczy estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem.

Czy przydatne?

Definicja ESTRYFIKACJA

Co to znaczy estryfikacja: reakcja tworzenia estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo nieorganicznym) a alkoholem. Typowa reakcja odwracalna, gdzie po dłuższym ogrzewaniu substratów zostaje osiągnięty stan równowagi - mieszanina poreakcyjna zawiera wtedy w okolicy nieprzereagowanego kwasu i alkoholu również ester i wodę. Usunięcie jednego z produktów (w praktyce - wody) w czasie reakcji umożliwia prawie całkowite przereagowanie substratów. Katalizatorem e. jest mocny kwas nieorg. (na przykład H2SO4 albo HCl), bez którego reakcja ta przebiega zbyt wolno, by mieć praktyczne znaczenie. System e. został określony sposobem izotopową: dzięki wykorzystaniu alkoholu zawierającego izotop tlenu 18O w ekipie hydroksylowej ustalono, iż od cząsteczki kwasu odłącza się ekipa -OH (rozpad acyl-tlen), zaś od alkoholu - atom wodoru: R-COOH + H18O-CH3 R-CO18O-CH3 + H2O. To jest zatem podstawienie nukleofilowe przy karboksylowym atomie węgla. W reakcji e. prócz kwasów karboksylowych mogą brać udział aminokwasy albo kwasy nieorg., takie jak azotowy(III), azotowy(V), siarkowy(VI) i borowy, zaś oprócz alkoholi monowodorotlenowych również fenole i alkohole poliwodorotlenowe, jak na przykład ↑ gliceryna. Jednym z ważniejszych estrów nieorg. jest triazotan gliceryny, zwany popularnie ↑ nitrogliceryną. Z kolei estryfikacja gliceryny wyższymi kwasami tłuszczowymi prowadzi do stworzenia ↑ tłuszczów

Definicja ENARGIT:
Co to jest minerał, Cu3AsS4, barwy stalowoszarej, ruda miedzi estryfikacja.
Definicja EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ:
Co to jest pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z otoczenia znaczy się znakiem + , zaś energię odprowadzoną z układu do otoczenia estryfikacja.
Definicja EKSPLOZJA:
Co to jest ↑ wybuch estryfikacja.
Definicja ENERGIA POWINOWACTWA ELEKTRONOWEGO:
Co to jest skutek energetyczny związany z podłączeniem jednego elektronu do atomu (energia może być dostarczona albo wydzielona estryfikacja.

Czym jest ESTRYFIKACJA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: