Słownik ESTRYFIKACJA co to znaczy.
Słownik ESTRYFIKACJA. Co znaczy estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem.

Czy przydatne?

Definicja ESTRYFIKACJA

Co to znaczy estryfikacja: reakcja tworzenia estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo nieorganicznym) a alkoholem. Typowa reakcja odwracalna, gdzie po dłuższym ogrzewaniu substratów zostaje osiągnięty stan równowagi - mieszanina poreakcyjna zawiera wtedy w okolicy nieprzereagowanego kwasu i alkoholu również ester i wodę. Usunięcie jednego z produktów (w praktyce - wody) w czasie reakcji umożliwia prawie całkowite przereagowanie substratów. Katalizatorem e. jest mocny kwas nieorg. (na przykład H2SO4 albo HCl), bez którego reakcja ta przebiega zbyt wolno, by mieć praktyczne znaczenie. System e. został określony sposobem izotopową: dzięki wykorzystaniu alkoholu zawierającego izotop tlenu 18O w ekipie hydroksylowej ustalono, iż od cząsteczki kwasu odłącza się ekipa -OH (rozpad acyl-tlen), zaś od alkoholu - atom wodoru: R-COOH + H18O-CH3 R-CO18O-CH3 + H2O. To jest zatem podstawienie nukleofilowe przy karboksylowym atomie węgla. W reakcji e. prócz kwasów karboksylowych mogą brać udział aminokwasy albo kwasy nieorg., takie jak azotowy(III), azotowy(V), siarkowy(VI) i borowy, zaś oprócz alkoholi monowodorotlenowych również fenole i alkohole poliwodorotlenowe, jak na przykład ↑ gliceryna. Jednym z ważniejszych estrów nieorg. jest triazotan gliceryny, zwany popularnie ↑ nitrogliceryną. Z kolei estryfikacja gliceryny wyższymi kwasami tłuszczowymi prowadzi do stworzenia ↑ tłuszczów

Definicja ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ:
Co to jest towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola. Standardowa e.p.f. odnosi się do czystych substancji pod ciśnieniem 1000hPa (1 estryfikacja.
Definicja ELEKTRODA:
Co to jest anoda. 1) Obiekt urządzenia elektrycznego (na przykład lampy elektronowej, pieca oporowego i tym podobne), poprzez który następuje doprowadzenie prądu. 2) W ↑ elektrochemii: składowa półogniwa estryfikacja.
Definicja ELEKTRONY WOLNE:
Co to jest elektrony wolnych par elektronowych, na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody. Por. elektrony niewążące estryfikacja.
Definicja ETANAL:
Co to jest ↑ aldehyd octowy estryfikacja.

Czym jest ESTRYFIKACJA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: