Słownik ETANOL co to znaczy.
Słownik ETANOL. Co znaczy bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym.

Czy przydatne?

Definicja ETANOL

Co to znaczy etanol: (alkohol etylowy) - CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków org. Z wodą miesza się w dowolnym relacji. E. otrzymuje się w rezultacie fermentacji skrobi (w ziemniakach, kukurydzy, jęczmieniu, życie, ryżu) albo cukru (na przykład melasa pozyskiwana w trakcie produkcji cukru z buraków cukrowych). Syntetyczny e. wytwarza się poprzez ciśnieniową (60÷100 atm), katalityczną hydratację etenu albo poprzez uwodornienie aldehydu octowego CH3CHO (Cu albo Ni, 170÷190°C). Alkohol etylowy tworzy z wodą ↑ azeotrop: 95,5% etanolu i 4,5% wody, dlatego nie da się dostać bezwodnego e. poprzez bezpośrednią destylację roztworu wodnego. Bezwodny alkohol etylowy można dostać poprzez destylację azeotropu e. z dodatkiem benzenu. Destylują wtedy kolejno dwa azeotropy: H2O/C2H5OH/C6H6 i C2H5OH/C6H6, a w dalszym ciągu bezwodny alkohol etylowy. Alkohol etylowy stosuje się do celów spożywczych, syntezy związków org. (↑ estry, ↑ eter dietylowy, ↑ kwas octowy), w medycynie (środek odkażający) i jako rozpuszczalnik. E. działa silnie narkotycznie, dawki powodujące całkowitą narkozę są zbliżone do dawek śmiertelnych. Wchłania się błyskawicznie (już z żołądka). W małych dawkach działa jako stymulant. Alkohol etylowy jest w najwyższym stopniu nadużywaną substancją odurzającą. Fizjologiczne stężenie e. we krwi wynosi do 0,01%. Pobudzenie psychoruchowe następuje przy zawartości alkoholu 0,02÷0,15%, dalszy przyrost do 0,1÷0,25% skutkuje zaburzenia psychiki i równowagi; strata koordynacji myśli i ruchów następuje przy stężeniu 0,12÷0,33%. Stężenie w granicach 0,25÷0,4% wywołuje sen narkotyczny, a wyższe niż 0,5% zgon poprzez porażenie układu oddechowego i krążenia (stan taki może nastąpić po jednokrotnym spożyciu około 0,5dm3 czystego etanolu). Nadużywanie alkoholu prowadzi do ↑ alkoholizmu

Definicja ENERGIA TRANSLACYJNA:
Co to jest część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem własnym w przestrzeni (przesunięciem), którą można częściowo utożsamić z energią kinetyczną etanol co znaczy.
Definicja ELEKTRONATOR:
Co to jest ↑ reduktor etanol krzyżówka.
Definicja Eu:
Co to jest znak ↑ europu etanol co to jest.
Definicja EMULSJA FOTOGRAFICZNA:
Co to jest substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów fotograficznych i do otrzymywania w ten sposób materiałów etanol słownik.

Czym jest ETANOL znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: