Słownik ETERY co to znaczy.
Słownik ETERY. Co znaczy ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w.

Czy przydatne?

Definicja ETERY

Co to znaczy etery: ekipa związków organicznych będących oficjalnie produktami ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w najprostszym przypadku R-O-R? (przeważnie R=R?). To są związki słabo polarne, rozpuszczają się w wodzie słabiej niż wyjściowe alkohole (niezależnie od eterów cyklicznych w rodzaju ↑tetrahydrofuranu), mają charakterystyczny ostry zapach i tw. niższą od wyjściowych alkoholi. Najlżejszy eter, eter dimetylowy CH3OCH3 jest gazem, pozostałe, począwszy od ↑eteru dietylowego są cieczami, a najcięższe - ciałami stałymi. E. są niewiele reaktywne, lecz bardzo łatwopalne; ↑hydrolizie ulegają opornie, lecz w miarę łatwo tworzą wybuchowe ↑nadtlenki, poprzez co przy ogrzewaniu e. należy zachować ostrożność i nigdy na przykład nie destylować eteru do sucha. Otrzymuje się je raczej sposobem Williamsona z fluorowcopochodnych węglowodorów i ↑alkoholanów. Oprócz e. prostych znane są także e. cykliczne, których cząsteczki tworzą pierścienie (jak wspomniany tetrahydrofuran), polietery i polietery cykliczne (dioksan, e. koronowe)

Definicja ESENCJA OCTOWA:
Co to jest użytkowany w przemyśle spożywczym i w domu 80% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Por. ocet etery.
Definicja EFEKT CIEPLARNIANY:
Co to jest temp. atmosfery ziemskiej, pociągający za sobą konsekwencje potencjalnie negatywne albo nawet groźne dla człowieka, nie będące jednak niczym nowym w historii Ziemi (topnienie lodów polarnych etery.
Definicja ENTALPIA PAROWANIA:
Co to jest parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze symbol nieujemny a jej etery.
Definicja EKSTAZY:
Co to jest pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest również składnikiem środka określanego skrótem UFO, powodującego śmiertelne etery.

Czym jest ETERY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: