Słownik EUROP co to znaczy.
Słownik EUROP. Co znaczy 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A.

Czy przydatne?

Definicja EUROP

Co to znaczy europ: znak Eu, (z łaciny Europium), pierwiastek chem., metal, Z = 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A. Demarcaya. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, ↑ ceryt, samarskit i bastensyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,2·10-4% mas. E. jest srebrzystobiały, twardy i plastyczny; t.t. 822°C, t.w. 1527°C, gęstość 5,24g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów e. 4f76s2; w związkach występuje na II i III (najtrwalszy) stopniu utlenienia (jon Eu3+ w roztworach wodnych ma barwę bladoróżową). E. jest bardzo czynny chem. (w najwyższym stopniu czynny ze wszystkich lantanowców); na powietrzu utlenia się do tlenku Eu2O3; reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. Metal, tlenki i wodorotlenki mają właściwości zasadowe. E. i jego związki stosuje się do budowy prętów sterujących w reaktorach jądrowych i jako bonusy aktywujące do mas pokrywających ekrany kineskopów telewizorów kolorowych. E. otrzymuje się poprzez redukcję Eu2O3 lantanem

Definicja ETERY:
Co to jest organicznych będących oficjalnie produktami ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w najprostszym przypadku R-O-R? (przeważnie R=R?). To są związki słabo polarne europ.
Definicja ETYLINA:
Co to jest ołowiowa; wytwarzana w rezultacie destylacji ropy naftowej (podobnie jak inne paliwa ciekłe). Benzyna, do której w celu podwyższenia liczby oktanowej dodano ↑ tetraetyloołowiu; trująca, w czasie europ.
Definicja EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ:
Co to jest pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z otoczenia znaczy się znakiem + , zaś energię odprowadzoną z układu do otoczenia europ.
Definicja ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU:
Co to jest syntezy związku chemicznego. Symbol minus przed wartością standardowej entalpii tworzenia znaczy, iż energia wydziela się na sposób ciepła (reakcja jest egzoenergetyczna (↑ reakcje egzoenergetyczne europ.

Czym jest EUROP znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: