Słownik EWOLUCJA CHEMICZNA co to znaczy.
Słownik EWOLUCJA CHEMICZNA. Co znaczy Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i.

Czy przydatne?

Definicja EWOLUCJA CHEMICZNA

Co to znaczy ewolucja chemiczna: hipotetyczny najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na powierzchni Ziemi (i innych planet skalistych); warto zauważyć, iż w rozumieniu astronomów e.c. stanowi ciąg przemian jednych pierwiastków w inne (na przykład we wnętrzu gwiazd). E.c. obejmuje po pierwsze powstawanie prostych związków z ↑pierwiastków (↑hydroksyl, ↑woda, ↑amoniak, ↑dwutlenek węgla, ↑metyl) i przekształcanie ich w związki nieco bardziej skomplikowane, zaliczane dziś do ↑związków organicznych, takie jak ↑metanol, ↑metyloamina, ↑kwas octowy i tym podobne - ten faza jest możliwy w przestrzeni kosmicznej. Kolejnym etapem e.c. jest samoorganizacja stworzonych związków w struktury replikujące się, która zachodzi najprawdopodobniej na planetach (w nie wszystkich ujęciach wymaga sorpcji na powierzchni skał). Przyjmuje się, iż na tym etapie nastąpiło przejście z martwych kompleksów organicznych do pierwszych organizmów żywych. Następnym etapem ewolucji była już ewolucja biologiczna

Definicja ELEKTRON:
Co to jest cząstka elementarna, mająca niekorzystny ładunek elektryczny e = 1,602177·10-19 C i masę spoczynkową me = 9,1094·10-31kg (masa e. jest 1836 razy mniejsza od masy protonu). Energia spoczynkowa ewolucja chemiczna.
Definicja ELEKTROFIL:
Co to jest ↑ czynnik elektrofilowy ewolucja chemiczna.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest to jest energia jakiej należy dostarczyć, by rozbić ↑ jądro atomu na wolne ↑ nukleony. Rozmiar tej energii jest rzędu wielu MeV (od 2,2 MeV dla deuteru D do 1780 MeV dla uranu U). Por. siły jądrowe ewolucja chemiczna.
Definicja ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ:
Co to jest towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola. Standardowa e.p.f. odnosi się do czystych substancji pod ciśnieniem 1000hPa (1 ewolucja chemiczna.

Czym jest EWOLUCJA CHEMICZNA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: