Słownik FALA DE BROGLIE´A co to znaczy.
Słownik FALA DE BROGLIE´A. Co znaczy przypisać falę o długości λ: gdzie h jest stałą Plancka (↑.

Czy przydatne?

Definicja FALA DE BROGLIE´A

Co to znaczy fala de broglie´a: wg hipotezy de Broglie´a, każdej cząstce o pędzie p można przypisać falę o długości λ: gdzie h jest stałą Plancka (↑ teoria kwantowa Plancka)

Definicja FARBY:
Co to jest się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal, drewno, papier, tynk, porcelana, szkło). F. dzieli się wg fala de broglie´a.
Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w fala de broglie´a.
Definicja FERMENTACJA MLEKOWA:
Co to jest zachodzący pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie, raczej z rodz. Lactobacillus, w uwarunkowaniach beztlenowych; reakcja przemiany cukrów prostych, takich jak ↑ glukoza i ↑ fruktoza, w fala de broglie´a.
Definicja FENANTREN:
Co to jest 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju antracenowego; ↑ smoła węglowa). W roztworach wykazuje słabą niebieską fluorescencję fala de broglie´a.

Czym jest FALA DE BROGLIE´A znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: