Słownik FARBY co to znaczy.
Słownik FARBY. Co znaczy wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia.

Czy przydatne?

Definicja FARBY

Co to znaczy farby: produkty składające się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal, drewno, papier, tynk, porcelana, szkło). F. dzieli się wg wykorzystania (f. artystyczne i malarskie) i wg spoiw (na przykład f. klejowe, olejne, chlorokauczukowe, epoksydowe, na szkle wodnym). Akwarele to wodne f. artystyczne zawierające jako spoiwo dekstryny, gumę arabską, kleje, żelatyny. F. olejne, których spoiwem są oleje: lniany, makowy albo słonecznikowy, mogą mieć wykorzystania artystyczne i malarskie. Pastele to f. artystyczne, których spoiwem są kleje, kazeina, guma arabska; użytkowane do malowania na sucho. Tempery to f. artystyczne, których spoiwem jest emulsja wodno-olejowa z dodatkiem kazeiny albo gumy arabskiej

Definicja FOTON:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego o zerowej masie spoczynkowej; cząstka poruszająca się z prędkością światła, pozbawiona ładunku elektrycznego i momentu magnetycznego. Teza o istnieniu f. została farby.
Definicja FLUOROFORY:
Co to jest więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie farby.
Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w farby.
Definicja FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW:
Co to jest węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo fluorowcowodór (HX) w reakcji podstawienia (na przykład alkohol + HX farby.

Czym jest FARBY znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: