Słownik FARBY co to znaczy.
Słownik FARBY. Co znaczy wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia.

Czy przydatne?

Definicja FARBY

Co to znaczy farby: produkty składające się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal, drewno, papier, tynk, porcelana, szkło). F. dzieli się wg wykorzystania (f. artystyczne i malarskie) i wg spoiw (na przykład f. klejowe, olejne, chlorokauczukowe, epoksydowe, na szkle wodnym). Akwarele to wodne f. artystyczne zawierające jako spoiwo dekstryny, gumę arabską, kleje, żelatyny. F. olejne, których spoiwem są oleje: lniany, makowy albo słonecznikowy, mogą mieć wykorzystania artystyczne i malarskie. Pastele to f. artystyczne, których spoiwem są kleje, kazeina, guma arabska; użytkowane do malowania na sucho. Tempery to f. artystyczne, których spoiwem jest emulsja wodno-olejowa z dodatkiem kazeiny albo gumy arabskiej

Definicja FOSFORANY:
Co to jest kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion ortofosforanowy(V) PO43-. F. mogą być solami obojętnymi i wodorosolami na FARBY.
Definicja FENOLE:
Co to jest jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała stałe, o charakterystycznym zapachu, trudno rozp. w wodzie FARBY.
Definicja FAZA ROZPROSZONA:
Co to jest ↑ etap zdyspergowana FARBY.
Definicja FRIEDEL CHARLES:
Co to jest 1832-1899) chemik franc., opracował z J.M. Craftsem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych, użytkowaną w produkcji wielu surowców chemicznych (na przykład etylobenzenu FARBY.

Czym jest FARBY znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: