Słownik FERM co to znaczy.
Słownik FERM. Co znaczy 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle.

Czy przydatne?

Definicja FERM

Co to znaczy ferm: znak Fm, (z łaciny Fermium), pierwiastek chem., metal, Z = 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle, po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga (izotop 255Fm); otrzymany sztucznie w 1953 poprzez A. Ghiorso i współpracowników. F. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 257Es (τ1/2 = 100 dni). W przyrodzie nie występuje; t.t. 1530°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów f. 5f 127s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia

Definicja FLUOROFORY:
Co to jest więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie ferm.
Definicja FENANTREN:
Co to jest 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju antracenowego; ↑ smoła węglowa). W roztworach wykazuje słabą niebieską fluorescencję ferm.
Definicja FLINT:
Co to jest ołowiowe; przykładowe składy: SiO2 - 46,6%, Na2O - 1,5%, K2O - 7,8%, PbO - 43,8%, As2O3 - 0,3% albo SiO2 - 28,4%, K2O - 2,5%, PbO - 69%, As2O3 - 0,1%; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej ferm.
Definicja FUNKCJE TERMODYNAMICZNE:
Co to jest na zbiorze parametrów stanu, jednoznacznie charakteryzujące stan układu. Są nimi: ↑ energia wewnętrzna, ↑ energia swobodna, ↑ entalpia, ↑ entropia, ↑ potencjał termodynamiczny. Ich wartość zależy ferm.

Czym jest FERM znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: