Słownik FERMENTACJA OCTOWA co to znaczy.
Słownik FERMENTACJA OCTOWA. Co znaczy poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca.

Czy przydatne?

Definicja FERMENTACJA OCTOWA

Co to znaczy fermentacja octowa: reakcja, zachodząca pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów alkoholu etylowego do kwasu octowego (na przykład z win powstaje ocet winny): C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O↑. Mechanizm dzieje się przy dostępie powietrza. W jednej z przemysłowych metod f.o. używa się wielkich, drewnianych kadzi, wypełnionych wiórkami bukowymi, na których żyją bakterie kwasu octowego. Bakterie te mogą rozwijać się najwyżej w 10% roztworze etanolu

Definicja FENOLE:
Co to jest jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała stałe, o charakterystycznym zapachu, trudno rozp. w wodzie fermentacja octowa.
Definicja FLUOREK SIARKI(VI):
Co to jest SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst = 146g·mol-1, gęstość 5 razy większa niż gęstość powietrza), sublimuje (temp fermentacja octowa.
Definicja FRAKCJA:
Co to jest mieszaniny, charakteryzująca się ustalonymi właściwościami; mieszaninę dzieli się na poszczególne f. odpowiednimi sposobami rozdziału, na przykład drogą ↑ destylacji albo ↑ krystalizacji. W razie fermentacja octowa.
Definicja FUZLE:
Co to jest olej pozostający po oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i pentylowe), estry i aldehydy fermentacja octowa.

Czym jest FERMENTACJA OCTOWA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: