Słownik FERROMAGNETYK co to znaczy.
Słownik FERROMAGNETYK. Co znaczy uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych.

Czy przydatne?

Definicja FERROMAGNETYK

Co to znaczy ferromagnetyk: substancja krystaliczna, charakteryzująca się równoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych elektronów, ↑ liczby kwantowe) w temp. niższych od ↑ temp. Curie. F. są silnie magnetyczne i mogą być magnesowane poprzez wpływ zewnętrznego pola magnetycznego (na przykład pola magnetycznego Ziemi, ↑ magnetyt). Typowymi ferromagnetykami są ↑ żelazo, ↑ konalt, ↑ nikiel (mające w atomach nie wypełnioną podpowłokę 3d) i ↑ gadolin, ↑ terb, ↑ dysproz, ↑ holm, ↑ erb (nie wypełniona podpowłoka 4f)

Definicja FAJANS:
Co to jest kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu, gliny, skaleni, kredy albo marmuru. Elementy z f. pokrywa się szkliwem FERROMAGNETYK.
Definicja FORMALDEHYD:
Co to jest ↑ aldehyd mrówkowy FERROMAGNETYK.
Definicja FLUOROFORY:
Co to jest więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie FERROMAGNETYK.
Definicja FARADAY MICHAEL:
Co to jest chemik z angielskiego:, odkrył zdarzenie indukcji elektromagnetycznej, sformułował dwa prawa elektrolizy, odkrył dia- i paramagnetyzm, skroplił chlor i dwutlenek węgla. W 1825 r. odkrył w gazie FERROMAGNETYK.

Czym jest FERROMAGNETYK znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: