Słownik FLUOREK SIARKI(VI co to znaczy.
Słownik FLUOREK SIARKI(VI). Co znaczy budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych.

Czy przydatne?

Definicja FLUOREK SIARKI(VI)

Co to znaczy fluorek siarki(vi): heksafluorek siarki - SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst = 146g·mol-1, gęstość 5 razy większa niż gęstość powietrza), sublimuje (temp. sublimacji -63,9°C). Niepolarna cząsteczka f.s. ma kształt regularnego ośmiościanu (↑ oktaedru) i jest niemal idealnym odpowiednikiem związku z ↑ hybrydyzacją sp3d2 atomu centralnego. Tak wysoka ↑ symetria cząsteczki wywiera wielki wpływ na właściwości f.s. ↑ Wysycenie walencyjne i ↑ wysycenie koordynacyjne siarki sprawia, iż f.s. jest związkiem bardzo niewiele reaktywnym; w reakcje wchodzi dopiero w skrajnych uwarunkowaniach ciśnienia i temp. i wobec katalizatorów. F.s. otrzymuje się z substancji prostych. Użytkowany w pierwszej kolejności - z uwagi na doskonałe wskaźniki dielektryczne - jako gazowy izolator instalacji elektrycznych; oprócz tego jako gaz ochronny przy produkcji szkła i w odlewnictwie

Definicja FUZLE:
Co to jest olej pozostający po oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i pentylowe), estry i aldehydy fluorek siarki(vi).
Definicja FRAKCJA:
Co to jest mieszaniny, charakteryzująca się ustalonymi właściwościami; mieszaninę dzieli się na poszczególne f. odpowiednimi sposobami rozdziału, na przykład drogą ↑ destylacji albo ↑ krystalizacji. W razie fluorek siarki(vi).
Definicja FILTRAT:
Co to jest przesącz, ciecz uzyskana po odsączeniu osadu z mieszaniny ciecz - ciało stałe fluorek siarki(vi).
Definicja FENOLE:
Co to jest jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała stałe, o charakterystycznym zapachu, trudno rozp. w wodzie fluorek siarki(vi).

Czym jest FLUOREK SIARKI(VI znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: