Słownik FLUORKI co to znaczy.
Słownik FLUORKI. Co znaczy do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład.

Czy przydatne?

Definicja FLUORKI

Co to znaczy fluorki: związki zawierające fluor na -I stopniu utlenienia. Należą do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład fluorek sodu NaF, fluorek baru BaF2, fluorek wapnia CaF2, fluorek srebra AgF (rozp. w wodzie, w przeciwieństwie od AgCl, AgBr, AgI). Związki fluoru z niemetalami są bezb. i w większości gazowe, na przykład ↑ fluorek siarki(VI) SF6 (nie pali się w tlenie nawet w wysokiej temp.), fluorek krzemu SiF4 (powstaje w trakcie trawienia szkła kwasem fluorowodorowym), fluorek boru BF3 (jeden z kwasów Lewisa, odczynnik do fluorowania i katalizator)

Definicja FERROCEN:
Co to jest chem. z gatunku ↑ metalocenów; ↑ związek metaloorg. zbudowany z kationu żelaza Fe2+ znajdującego się między dwoma anionami cyklopentadienylowymi (↑ cyklopenta-1,3-dien); czerwonopomarańczowe fluorki.
Definicja FLUORESCENCJA:
Co to jest światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0). Przejście tj. dozwolone z racji na spin i zachodzi zwykle bardzo fluorki.
Definicja FULLERENY:
Co to jest węgla, nazwana od nazwiska J.B. Fullera, amerykańskiego architekta, wynalazcy kopuł geodezyjnych, które układem wiązań cząsteczki f. przypominają. R.E. Smalley, H.W. Kroto, R.F. Curl otrzymali f. w fluorki.
Definicja FISCHER FRANZ JOSEF EMIL:
Co to jest 1877-1947) chemik niem., opracował z H. Tropschem metodę produkcji benzyny syntetycznej fluorki.

Czym jest FLUORKI znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: