Słownik FLUORKI co to znaczy.
Słownik FLUORKI. Co znaczy do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład.

Czy przydatne?

Definicja FLUORKI

Co to znaczy fluorki: związki zawierające fluor na -I stopniu utlenienia. Należą do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład fluorek sodu NaF, fluorek baru BaF2, fluorek wapnia CaF2, fluorek srebra AgF (rozp. w wodzie, w przeciwieństwie od AgCl, AgBr, AgI). Związki fluoru z niemetalami są bezb. i w większości gazowe, na przykład ↑ fluorek siarki(VI) SF6 (nie pali się w tlenie nawet w wysokiej temp.), fluorek krzemu SiF4 (powstaje w trakcie trawienia szkła kwasem fluorowodorowym), fluorek boru BF3 (jeden z kwasów Lewisa, odczynnik do fluorowania i katalizator)

Definicja FLOTACJA:
Co to jest minerałów, wykorzystująca różnice w zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków powietrza poprzez mieszaninę drobno zmielonej rudy i wody. Grudki rudy zawierające minerał fluorki.
Definicja FAJANS:
Co to jest kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu, gliny, skaleni, kredy albo marmuru. Elementy z f. pokrywa się szkliwem fluorki.
Definicja FLUOR:
Co to jest Fluorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 9, m.at. 18,998u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1886 r. poprzez F.F.H. Moissana. W przyrodzie w stanie wolnym nie występuje, główne minerały to: ↑ fluoryt fluorki.
Definicja FLUOROFORY:
Co to jest więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie fluorki.

Czym jest FLUORKI znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: