Słownik FLUOROFORY co to znaczy.
Słownik FLUOROFORY. Co znaczy za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROFORY

Co to znaczy fluorofory: układy atomów (a więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie fali o innej, ściśle określonej długości. Natężenie i długość fali emitowanej zależy nie tylko od f., lecz również od innych czynników wpływających na jego budowę, takich jak ↑pH albo ↑siła jonowa roztworu. F. wchodzą w skład wielu barwników organicznych

Definicja FALLOTOKSYNY:
Co to jest trujących heptapeptydów, zbudowanych z L- i D aminokwasów, występują w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides). Najsilniej trującą f. jest falloidyna. F. uszkadzają wątrobę, nerki, śledzionę fluorofory.
Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w fluorofory.
Definicja FOSFORANY:
Co to jest kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion ortofosforanowy(V) PO43-. F. mogą być solami obojętnymi i wodorosolami na fluorofory.
Definicja FERRYT:
Co to jest żelazo α zawierające domieszki węgla do 0,3 fluorofory.

Czym jest FLUOROFORY znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: