Słownik FLUOROWCOPOCHODNE co to znaczy.
Słownik FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW. Co znaczy ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW

Co to znaczy fluorowcopochodne węglowodorów: pochodne węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo fluorowcowodór (HX) w reakcji podstawienia (na przykład alkohol + HX, alkan/węglowodór aromatyczny + X2 + światło), reakcji addycji (alken/alkin + HX). Wiązania węgiel-fluorowiec są silnie spolaryzowane z racji na sporą elektroujemność fluorowców, co skutkuje iż f.w. wykazują sporą reaktywność i są użytkowane w wielu reakcjach, takich jak na przykład synteza Würtza, reakcja Grignarda, reakcja Friedla Craftsa. F.w. stosuje się jako rozpuszczalniki (na przykład chlorek metylenu, chloroform, czterochlorek węgla, chlorek etylu, chlorobenzen), a nie wszystkie z nich do syntezy polimerów (na przykład chlorek winylu, tetrafluoroeten). Związki te mogą zawierać atomy różnych fluorowców, na przykład chlorofluorowęglowodory, tak zwany CFCs. Związki takie, zwane ↑ freonami, stosowano jako środki rozpylające w pojemnikach ciśnieniowych (na przykład z farbą czy dezodorantem) i jako środki chłodnicze w lodówkach i zamrażarkach (na przykład dichlorodifluorometan, trichlorofluorometan, dichlorotetrafluoroetan). CFCs dostając się do atmosfery ziemskiej wywołują zakłócenia cyklu tworzenia i rozpadu ozonu (↑ cykl ozonowy), chroniącego powierzchnię Ziemi przed ultrafioletowym promieniowaniem Słońca, dlatego w ostatnich dziesięcioleciach ogranicza się ich zastosowanie

Definicja FLUOR:
Co to jest Fluorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 9, m.at. 18,998u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1886 r. poprzez F.F.H. Moissana. W przyrodzie w stanie wolnym nie występuje, główne minerały to: ↑ fluoryt fluorowcopochodne węglowodorów.
Definicja FUZLE:
Co to jest olej pozostający po oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i pentylowe), estry i aldehydy fluorowcopochodne węglowodorów.
Definicja FOTOCHEMIA:
Co to jest zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (zazwyczaj z zakresu ↑ światła fluorowcopochodne węglowodorów.
Definicja FENOLE:
Co to jest jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała stałe, o charakterystycznym zapachu, trudno rozp. w wodzie fluorowcopochodne węglowodorów.

Czym jest FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: