Słownik FLUOROWCOPOCHODNE co to znaczy.
Słownik FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW. Co znaczy ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW

Co to znaczy fluorowcopochodne węglowodorów: pochodne węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo fluorowcowodór (HX) w reakcji podstawienia (na przykład alkohol + HX, alkan/węglowodór aromatyczny + X2 + światło), reakcji addycji (alken/alkin + HX). Wiązania węgiel-fluorowiec są silnie spolaryzowane z racji na sporą elektroujemność fluorowców, co skutkuje iż f.w. wykazują sporą reaktywność i są użytkowane w wielu reakcjach, takich jak na przykład synteza Würtza, reakcja Grignarda, reakcja Friedla Craftsa. F.w. stosuje się jako rozpuszczalniki (na przykład chlorek metylenu, chloroform, czterochlorek węgla, chlorek etylu, chlorobenzen), a nie wszystkie z nich do syntezy polimerów (na przykład chlorek winylu, tetrafluoroeten). Związki te mogą zawierać atomy różnych fluorowców, na przykład chlorofluorowęglowodory, tak zwany CFCs. Związki takie, zwane ↑ freonami, stosowano jako środki rozpylające w pojemnikach ciśnieniowych (na przykład z farbą czy dezodorantem) i jako środki chłodnicze w lodówkach i zamrażarkach (na przykład dichlorodifluorometan, trichlorofluorometan, dichlorotetrafluoroetan). CFCs dostając się do atmosfery ziemskiej wywołują zakłócenia cyklu tworzenia i rozpadu ozonu (↑ cykl ozonowy), chroniącego powierzchnię Ziemi przed ultrafioletowym promieniowaniem Słońca, dlatego w ostatnich dziesięcioleciach ogranicza się ich zastosowanie

Definicja FRANS:
Co to jest Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 223Fr (τ1/2 = 21,8 fluorowcopochodne węglowodorów.
Definicja FUNKCJE STANU:
Co to jest ↑ funkcje termodynamiczne fluorowcopochodne węglowodorów.
Definicja FUNKCJA FALOWA:
Co to jest pełni stan układu; rozmiar podstawowa w ↑ mechanice kwantowej i opierającej się na niej ↑ chemii kwantowej. Przez kwadrat jej modułu uzyskuje się informację o rozkładzie prawdopodobieństwa fluorowcopochodne węglowodorów.
Definicja FAZA UKŁADU:
Co to jest układ) odgraniczona wyraźną powierzchnią od pozostałej, na przykład benzen i woda (układ ciecz-ciecz), kryształy CuSO4 w nasyconym roztworze wodnym tej soli (układ ciało stałe-ciecz) itp fluorowcopochodne węglowodorów.

Czym jest FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: