FLUOROWCOPOCHODNE co to znaczy
Słownik FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW. Co znaczy ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW

Co to znaczy fluorowcopochodne węglowodorów: pochodne węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo fluorowcowodór (HX) w reakcji podstawienia (na przykład alkohol + HX, alkan/węglowodór aromatyczny + X2 + światło), reakcji addycji (alken/alkin + HX). Wiązania węgiel-fluorowiec są silnie spolaryzowane z racji na sporą elektroujemność fluorowców, co skutkuje iż f.w. wykazują sporą reaktywność i są użytkowane w wielu reakcjach, takich jak na przykład synteza Würtza, reakcja Grignarda, reakcja Friedla Craftsa. F.w. stosuje się jako rozpuszczalniki (na przykład chlorek metylenu, chloroform, czterochlorek węgla, chlorek etylu, chlorobenzen), a nie wszystkie z nich do syntezy polimerów (na przykład chlorek winylu, tetrafluoroeten). Związki te mogą zawierać atomy różnych fluorowców, na przykład chlorofluorowęglowodory, tak zwany CFCs. Związki takie, zwane ↑ freonami, stosowano jako środki rozpylające w pojemnikach ciśnieniowych (na przykład z farbą czy dezodorantem) i jako środki chłodnicze w lodówkach i zamrażarkach (na przykład dichlorodifluorometan, trichlorofluorometan, dichlorotetrafluoroetan). CFCs dostając się do atmosfery ziemskiej wywołują zakłócenia cyklu tworzenia i rozpadu ozonu (↑ cykl ozonowy), chroniącego powierzchnię Ziemi przed ultrafioletowym promieniowaniem Słońca, dlatego w ostatnich dziesięcioleciach ogranicza się ich zastosowanie

Czym jest FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW znaczenie w Definicje chemia F .