Słownik FLUOROWCOPOCHODNE co to znaczy.
Słownik FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW. Co znaczy ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW

Co to znaczy fluorowcopochodne węglowodorów: pochodne węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo fluorowcowodór (HX) w reakcji podstawienia (na przykład alkohol + HX, alkan/węglowodór aromatyczny + X2 + światło), reakcji addycji (alken/alkin + HX). Wiązania węgiel-fluorowiec są silnie spolaryzowane z racji na sporą elektroujemność fluorowców, co skutkuje iż f.w. wykazują sporą reaktywność i są użytkowane w wielu reakcjach, takich jak na przykład synteza Würtza, reakcja Grignarda, reakcja Friedla Craftsa. F.w. stosuje się jako rozpuszczalniki (na przykład chlorek metylenu, chloroform, czterochlorek węgla, chlorek etylu, chlorobenzen), a nie wszystkie z nich do syntezy polimerów (na przykład chlorek winylu, tetrafluoroeten). Związki te mogą zawierać atomy różnych fluorowców, na przykład chlorofluorowęglowodory, tak zwany CFCs. Związki takie, zwane ↑ freonami, stosowano jako środki rozpylające w pojemnikach ciśnieniowych (na przykład z farbą czy dezodorantem) i jako środki chłodnicze w lodówkach i zamrażarkach (na przykład dichlorodifluorometan, trichlorofluorometan, dichlorotetrafluoroetan). CFCs dostając się do atmosfery ziemskiej wywołują zakłócenia cyklu tworzenia i rozpadu ozonu (↑ cykl ozonowy), chroniącego powierzchnię Ziemi przed ultrafioletowym promieniowaniem Słońca, dlatego w ostatnich dziesięcioleciach ogranicza się ich zastosowanie

Definicja FLUOR:
Co to jest Fluorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 9, m.at. 18,998u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1886 r. poprzez F.F.H. Moissana. W przyrodzie w stanie wolnym nie występuje, główne minerały to: ↑ fluoryt FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW.
Definicja FURAN:
Co to jest C4H4O, t.w. 31,3°C; bezb., pięcioczłonowy, heterocykliczny ↑ związek aromatyczny o zapachu ↑ chloroformu nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW.
Definicja FOSGEN:
Co to jest dichlorku karbonylu COCl2. Bezb. gaz, t.t. -118°C, t.w. 8°C, trudno rozp. w wodzie, dobrze w benzenie i toluenie. W wodzie rozkłada się do CO2 i HCl; z amoniakiem daje ↑ mocznik, a z alkoholami FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW.
Definicja FOSFOR:
Co to jest Phosphorus), pierwiastek chem., niemetal, Z = 15, m.at. 30,9733762u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1669 r. poprzez H. Brandta. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: ↑ fosforyt i ↑ FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW.

Czym jest FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: