Słownik FLUOROWODÓR co to znaczy.
Słownik FLUOROWODÓR. Co znaczy asocjacją jego cząsteczek w rezultacie istnienia mocnych wiązań.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROWODÓR

Co to znaczy fluorowodór: HF, t.t. -83°C, t.w. 19,5°C (wysoka t.w. jest wywołana asocjacją jego cząsteczek w rezultacie istnienia mocnych wiązań wodorowych); bezb. ciecz albo gaz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez działanie kwasu siarkowego na fluorek wapnia: CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2HF↑. Suchy f. nie reaguje z większością metali i ich tlenków, z kolei ślady wody wystarczają, by stał się bardzo czynny. Rozp. w wodzie - tworzy kwas fluorowodorowy. Reaguje z dwutlenkiem krzemu tworząc gazowy fluorek krzemu(IV) (reakcja trawienia szkła): SiO2 + 4HF SiF4↑ + 2H2O F. stosuje się do produkcji kwasu fluorowodorowego, fluoru, związków fluoroorg. (na przykład ↑ freonu CCl2F2, tetrafluoroetenu F2C=CF2, teflonu (-CF2-CF2-)n)

Definicja FERROMAGNETYK:
Co to jest krystaliczna, charakteryzująca się równoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych elektronów, ↑ liczby kwantowe) w temp. niższych od FLUOROWODÓR.
Definicja FENANTREN:
Co to jest 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju antracenowego; ↑ smoła węglowa). W roztworach wykazuje słabą niebieską fluorescencję FLUOROWODÓR.
Definicja FILTRAT:
Co to jest przesącz, ciecz uzyskana po odsączeniu osadu z mieszaniny ciecz - ciało stałe FLUOROWODÓR.
Definicja FLOTACJA:
Co to jest minerałów, wykorzystująca różnice w zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków powietrza poprzez mieszaninę drobno zmielonej rudy i wody. Grudki rudy zawierające minerał FLUOROWODÓR.

Czym jest FLUOROWODÓR znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: