Słownik FLUOROWODÓR co to znaczy.
Słownik FLUOROWODÓR. Co znaczy asocjacją jego cząsteczek w rezultacie istnienia mocnych wiązań.

Czy przydatne?

Definicja FLUOROWODÓR

Co to znaczy fluorowodór: HF, t.t. -83°C, t.w. 19,5°C (wysoka t.w. jest wywołana asocjacją jego cząsteczek w rezultacie istnienia mocnych wiązań wodorowych); bezb. ciecz albo gaz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez działanie kwasu siarkowego na fluorek wapnia: CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2HF↑. Suchy f. nie reaguje z większością metali i ich tlenków, z kolei ślady wody wystarczają, by stał się bardzo czynny. Rozp. w wodzie - tworzy kwas fluorowodorowy. Reaguje z dwutlenkiem krzemu tworząc gazowy fluorek krzemu(IV) (reakcja trawienia szkła): SiO2 + 4HF SiF4↑ + 2H2O F. stosuje się do produkcji kwasu fluorowodorowego, fluoru, związków fluoroorg. (na przykład ↑ freonu CCl2F2, tetrafluoroetenu F2C=CF2, teflonu (-CF2-CF2-)n)

Definicja FENOL:
Co to jest przedstawiciel ↑ fenoli, t.t. 43°C, t.w. 182°C; bezb., krystaliczna substancja, mająca charakterystyczny zapach. Na powietrzu lekko różowieje. Z chlorkiem żelaza(III) daje fioletowe zabarwienie fluorowodór.
Definicja FOTOCHEMIA:
Co to jest zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (zazwyczaj z zakresu ↑ światła fluorowodór.
Definicja FOTON:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego o zerowej masie spoczynkowej; cząstka poruszająca się z prędkością światła, pozbawiona ładunku elektrycznego i momentu magnetycznego. Teza o istnieniu f. została fluorowodór.
Definicja FARBY:
Co to jest się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal, drewno, papier, tynk, porcelana, szkło). F. dzieli się wg fluorowodór.

Czym jest FLUOROWODÓR znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: