Słownik FOSFINA co to znaczy.
Słownik FOSFINA. Co znaczy należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny.

Czy przydatne?

Definicja FOSFINA

Co to znaczy fosfina: 1) Zwyczajowa nazwa ↑ fosforiaku PH3. 2) Związek org. należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ amin. Fosfiny to substancje bezb., zazwyczaj o odrażającym zapachu, trujące (przypuszcza się, iż lotne f. należą do irackiego arsenału broni chem.). Stan skupienia f. zależy od rodzaju podstawników; najlżejsze (raczej zawierające jeden albo dwa atomy wodoru przy atomie fosforu) są, podobnie jak fosforiak, gazami; f. alifatyczne są przeważnie cieczami, zaś f. w pełni aromatyczne (na przykład trifenylofosfina) - krystalicznymi ciałami stałymi

Definicja FLUORESCENCJA:
Co to jest światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0). Przejście tj. dozwolone z racji na spin i zachodzi zwykle bardzo fosfina.
Definicja FLUOROFORY:
Co to jest więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie fosfina.
Definicja FAZA:
Co to jest ↑ etap układu fosfina.
Definicja FAZA ROZPRASZAJĄCA:
Co to jest ↑ etap dyspersyjna fosfina.

Czym jest FOSFINA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: