Słownik FOSFINA co to znaczy.
Słownik FOSFINA. Co znaczy należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny.

Czy przydatne?

Definicja FOSFINA

Co to znaczy fosfina: 1) Zwyczajowa nazwa ↑ fosforiaku PH3. 2) Związek org. należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ amin. Fosfiny to substancje bezb., zazwyczaj o odrażającym zapachu, trujące (przypuszcza się, iż lotne f. należą do irackiego arsenału broni chem.). Stan skupienia f. zależy od rodzaju podstawników; najlżejsze (raczej zawierające jeden albo dwa atomy wodoru przy atomie fosforu) są, podobnie jak fosforiak, gazami; f. alifatyczne są przeważnie cieczami, zaś f. w pełni aromatyczne (na przykład trifenylofosfina) - krystalicznymi ciałami stałymi

Definicja FRUKTOZA:
Co to jest 100°C, [α]D = -93°; cukier prosty, ketoheksoza. Bezb. krystaliczne ciało stałe o słodkim smaku (słodsza od ↑ glukozy). Bardzo dobrze rozp. w wodzie; t.t. z rozkładem = 102÷104°C. Aktywna optycznie FOSFINA.
Definicja FILOCHINON:
Co to jest ↑ wit. K FOSFINA.
Definicja FAJANS:
Co to jest kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu, gliny, skaleni, kredy albo marmuru. Elementy z f. pokrywa się szkliwem FOSFINA.
Definicja FLUOROWCE:
Co to jest okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: fluor, chlor, brom, jod, astat. Wszystkie fluorowce to niemetale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach FOSFINA.

Czym jest FOSFINA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: