Słownik FOSFORESCENCJA co to znaczy.
Słownik FOSFORESCENCJA. Co znaczy naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena.

Czy przydatne?

Definicja FOSFORESCENCJA

Co to znaczy fosforescencja: tak zwany zimne świecenie nie wszystkich ciał, wywołane naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena lub promieniowaniem korpuskularnym, trwające w przeciwieństwie od ↑ fluorescencji poprzez dłuższy czas (części sekundy do kilkudziesięciu dni). Długość fali światła f. jest dłuższa niż długość fali promieniowania naświetlajacego. Z kwantowego punktu widzenia f. stanowi emisję kwantów światła związaną z przejściami elektronowymi zachodzącymi ze zmianą spinu, a więc zabronionymi (ΔS≠0)

Definicja FOSFORANY:
Co to jest kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion ortofosforanowy(V) PO43-. F. mogą być solami obojętnymi i wodorosolami na FOSFORESCENCJA.
Definicja FURANOZA:
Co to jest tautomerycznych form cukrów prostych. Pierścień furanozowy jest pięcioatomowy, zbudowany z czterech atomów węgla i jednego atomu tlenu, cukry łatwe mogą zatem występować w formie przynajmniej FOSFORESCENCJA.
Definicja FISCHER EMIL HERMANN:
Co to jest niem., w latach 1888-1891 wyjaśnił strukturę cząsteczki ↑ glukozy, opracował syntezę glukozy i ↑ peptydów, wyjaśnił budowę ↑ kofeiny, ↑ puryny i ↑ teobrominy. W 1902 r. dostał Nagrodę Nobla FOSFORESCENCJA.
Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w FOSFORESCENCJA.

Czym jest FOSFORESCENCJA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: