Słownik FOSFORESCENCJA co to znaczy.
Słownik FOSFORESCENCJA. Co znaczy naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena.

Czy przydatne?

Definicja FOSFORESCENCJA

Co to znaczy fosforescencja: tak zwany zimne świecenie nie wszystkich ciał, wywołane naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena lub promieniowaniem korpuskularnym, trwające w przeciwieństwie od ↑ fluorescencji poprzez dłuższy czas (części sekundy do kilkudziesięciu dni). Długość fali światła f. jest dłuższa niż długość fali promieniowania naświetlajacego. Z kwantowego punktu widzenia f. stanowi emisję kwantów światła związaną z przejściami elektronowymi zachodzącymi ze zmianą spinu, a więc zabronionymi (ΔS≠0)

Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w fosforescencja.
Definicja FOTOSYNTEZA:
Co to jest chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa najważniejszego procesu biochem. na Ziemi - procesu syntezy węglowodanów z tlenku węgla(IV fosforescencja.
Definicja FERM:
Co to jest Fermium), pierwiastek chem., metal, Z = 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle, po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga fosforescencja.
Definicja FERRYTY:
Co to jest tlenku żelaza(III) z tlenkami innych metali (na przykład Fe2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+), niekiedy o ↑ składzie niestechiometrycznym, pozyskiwane poprzez spiekanie mieszaniny tlenków w wysokiej temp fosforescencja.

Czym jest FOSFORESCENCJA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: