Słownik FOSFORESCENCJA co to znaczy.
Słownik FOSFORESCENCJA. Co znaczy naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena.

Czy przydatne?

Definicja FOSFORESCENCJA

Co to znaczy fosforescencja: tak zwany zimne świecenie nie wszystkich ciał, wywołane naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena lub promieniowaniem korpuskularnym, trwające w przeciwieństwie od ↑ fluorescencji poprzez dłuższy czas (części sekundy do kilkudziesięciu dni). Długość fali światła f. jest dłuższa niż długość fali promieniowania naświetlajacego. Z kwantowego punktu widzenia f. stanowi emisję kwantów światła związaną z przejściami elektronowymi zachodzącymi ze zmianą spinu, a więc zabronionymi (ΔS≠0)

Definicja FERROMAGNETYK:
Co to jest krystaliczna, charakteryzująca się równoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych elektronów, ↑ liczby kwantowe) w temp. niższych od fosforescencja.
Definicja FLUORYT:
Co to jest minerał, CaF2, użytkowany do produkcji ↑ kwasu fluorowodorowego, soczewek mikroskopowych i jako ↑ topnik w metalurgii fosforescencja.
Definicja FENYLOALANINA:
Co to jest fenylopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Otrzymuje się ją sposobem Streckera, w reakcji aldehydu 2-fenyloetanowego z amoniakiem i cyjanowodorem, połączonej z hydrolizą produktu fosforescencja.
Definicja FARADAY MICHAEL:
Co to jest chemik z angielskiego:, odkrył zdarzenie indukcji elektromagnetycznej, sformułował dwa prawa elektrolizy, odkrył dia- i paramagnetyzm, skroplił chlor i dwutlenek węgla. W 1825 r. odkrył w gazie fosforescencja.

Czym jest FOSFORESCENCJA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: