Słownik FOSFORIAK co to znaczy.
Słownik FOSFORIAK. Co znaczy 88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest użytkowana także na.

Czy przydatne?

Definicja FOSFORIAK

Co to znaczy fosforiak: związek fosforu z wodorem o wzorze PH3 (t.t. -133°C, t.w. -88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest użytkowana także na oznaczenie związków fosforoorg. należących do szeregów homologicznych PH2R, PHR2, PR3 (R - różne rodniki alifatyczne i aromatyczne). Silnie trujący gaz o nieprzyjemnym zapachu, otrzymywany na przykład w reakcji fosforku glinu z kwasem siarkowym(VI). Nie wszystkie pochodne f. i jego homologów są użytkowane jako broń chemiczna (↑ bojowe środki trujące)

Definicja FOSFORANY:
Co to jest kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion ortofosforanowy(V) PO43-. F. mogą być solami obojętnymi i wodorosolami na FOSFORIAK.
Definicja FENOLOFTALEINA:
Co to jest barwnik syntetyczny; białe ciało krystaliczne, t.t. 261°C, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu. Użytkowana jako ↑ parametr kwasowo-zasadowy i czasem jako środek przeczyszczający FOSFORIAK.
Definicja FEHLING HERMAN:
Co to jest 1812-1885) chemik niem., zajmował się preparatyką org., analizą chem. środków spożywczych, wynalazł tak zwany odczynnik Fehlinga FOSFORIAK.
Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w FOSFORIAK.

Czym jest FOSFORIAK znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: