Słownik FOSFORIAK co to znaczy.
Słownik FOSFORIAK. Co znaczy 88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest użytkowana także na.

Czy przydatne?

Definicja FOSFORIAK

Co to znaczy fosforiak: związek fosforu z wodorem o wzorze PH3 (t.t. -133°C, t.w. -88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest użytkowana także na oznaczenie związków fosforoorg. należących do szeregów homologicznych PH2R, PHR2, PR3 (R - różne rodniki alifatyczne i aromatyczne). Silnie trujący gaz o nieprzyjemnym zapachu, otrzymywany na przykład w reakcji fosforku glinu z kwasem siarkowym(VI). Nie wszystkie pochodne f. i jego homologów są użytkowane jako broń chemiczna (↑ bojowe środki trujące)

Definicja FENANTREN:
Co to jest 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju antracenowego; ↑ smoła węglowa). W roztworach wykazuje słabą niebieską fluorescencję fosforiak.
Definicja FLUOREK SIARKI(VI):
Co to jest SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst = 146g·mol-1, gęstość 5 razy większa niż gęstość powietrza), sublimuje (temp fosforiak.
Definicja FRAKCJA:
Co to jest mieszaniny, charakteryzująca się ustalonymi właściwościami; mieszaninę dzieli się na poszczególne f. odpowiednimi sposobami rozdziału, na przykład drogą ↑ destylacji albo ↑ krystalizacji. W razie fosforiak.
Definicja FENOL:
Co to jest przedstawiciel ↑ fenoli, t.t. 43°C, t.w. 182°C; bezb., krystaliczna substancja, mająca charakterystyczny zapach. Na powietrzu lekko różowieje. Z chlorkiem żelaza(III) daje fioletowe zabarwienie fosforiak.

Czym jest FOSFORIAK znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: