Słownik FOSFORY co to znaczy.
Słownik FOSFORY. Co znaczy przykład wolframiany berylowców MIIWO4, związki karbazolowe (tak zwany.

Czy przydatne?

Definicja FOSFORY

Co to znaczy fosfory: substancje wykazujące zdarzenie ↑ fosforescencji. F. są na przykład wolframiany berylowców MIIWO4, związki karbazolowe (tak zwany fosfory czyste); siarczki Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra i Zn domieszkowane solami metali ciężkich (Cu, Mn, Bi, Sb, Tl i tak dalej), które spełniają rolę aktywatorów. Długość fali światła fosforescencji zależy od substancji głównej i substancji aktywujących. Fosfor jako pierwiastek nie jest zaliczany do f

Definicja FOSFAN:
Co to jest systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ fosforiaku fosfory.
Definicja FERM:
Co to jest Fermium), pierwiastek chem., metal, Z = 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle, po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej w 1952 r. poprzez G.T. Seaborga fosfory.
Definicja FOTOCHEMIA:
Co to jest zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (zazwyczaj z zakresu ↑ światła fosfory.
Definicja FRUKTOZA:
Co to jest 100°C, [α]D = -93°; cukier prosty, ketoheksoza. Bezb. krystaliczne ciało stałe o słodkim smaku (słodsza od ↑ glukozy). Bardzo dobrze rozp. w wodzie; t.t. z rozkładem = 102÷104°C. Aktywna optycznie fosfory.

Czym jest FOSFORY znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: