Słownik FOTOCHEMIA co to znaczy.
Słownik FOTOCHEMIA. Co znaczy zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych.

Czy przydatne?

Definicja FOTOCHEMIA

Co to znaczy fotochemia: dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (zazwyczaj z zakresu ↑ światła widzialnego i ↑ ultrafioletu). Reakcje te obejmują mechanizmy z udziałem ↑ rodników wytworzonych w rezultacie rozpadu wiązań i przemiany wynikające ze ↑ wzbudzenia elektronów w atomach i cząsteczkach. Por. fotoliza

Definicja FURANOZA:
Co to jest tautomerycznych form cukrów prostych. Pierścień furanozowy jest pięcioatomowy, zbudowany z czterech atomów węgla i jednego atomu tlenu, cukry łatwe mogą zatem występować w formie przynajmniej FOTOCHEMIA.
Definicja FORMALINA:
Co to jest około 40% roztwór wodny ↑ aldehydu mrówkowego FOTOCHEMIA.
Definicja FERMENTACJA:
Co to jest reakcja rozkładu ustalonych związków org. biegnąca pod wpływem ↑ enzymów. Może to być ↑ fermentacja alkoholowa, ↑ fermentacja mlekowa, ↑ fermentacja octowa, f. cytrynowa, f. masłowa, f. metanowa itp FOTOCHEMIA.
Definicja FLUOROFORY:
Co to jest więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej energii, a w dalszym ciągu do emitowania tej energii w formie FOTOCHEMIA.

Czym jest FOTOCHEMIA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: