Słownik FOTOSYNTEZA co to znaczy.
Słownik FOTOSYNTEZA. Co znaczy promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2.

Czy przydatne?

Definicja FOTOSYNTEZA

Co to znaczy fotosynteza: 1) synteza związków chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa najważniejszego procesu biochem. na Ziemi - procesu syntezy węglowodanów z tlenku węgla(IV) i wody pod wpływem światła, zachodzącego w zielonych częściach roślin (chlorofile, zielone barwniki roślin, zamieniają energię świetlną na energię chemiczną, potrzebną do procesu f.; największą aktywność wykazuje światło czerwone i pomarańczowoczerwone). W procesie f. równocześnie produkowany jest tlen. Rośliny wykorzystują powstałe substancje odżywcze, jako źródło energii potrzebnej do przebiegu mechanizmów życiowych, w procesie oddychania, gdzie niezbędna jest obecność tlenu. Mechanizm f. przebiega w dwóch etapach: etap świetlna (↑ fotoliza wody - stworzenie tlenu i przeniesie kationów wodoru na dinukleotyd NADP+ i gromadzenie energii w rezultacie tworzenia ATP) i etap ciemna (uwodornienie CO2 i stworzenie glukozy, a w dalszym ciągu skrobi i celulozy). F. jest procesem o zasadniczym znaczeniu dla życia na Ziemi, bo stanowi źródło niezbędnego do oddychania tlenu (którego, jako pierwiastka aktywnego, w ↑ atmosferze pierwotnej Ziemi brakowało), oprócz tego umożliwia pochłonięcie wydzielanego w różnych procesach (oddychanie, wybuchy wulkanów, emisja przemysłowa) CO2 i przekształcenie znacznej części energii słonecznej w postać przyswajalną dla zwierząt (rośliny, jako organizmy samożywne, stanowią podstawę ziemskiej piramidy pokarmowej)

Definicja FLUOREK SIARKI(VI):
Co to jest SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst = 146g·mol-1, gęstość 5 razy większa niż gęstość powietrza), sublimuje (temp fotosynteza co to jest.
Definicja FILOCHINON:
Co to jest ↑ wit. K fotosynteza definicja.
Definicja FOTON:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego o zerowej masie spoczynkowej; cząstka poruszająca się z prędkością światła, pozbawiona ładunku elektrycznego i momentu magnetycznego. Teza o istnieniu f. została fotosynteza co znaczy.
Definicja FAZA DYSPERSYJNA:
Co to jest etap rozpraszająca, ośrodek, gdzie zostały rozproszone cząstki etapy zdyspergowanej, na przykład woda w relacji do tłuszczu w mleku; tłuszcz w relacji do wody w maśle fotosynteza słownik.

Czym jest FOTOSYNTEZA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: