Słownik FOTOSYNTEZA co to znaczy.
Słownik FOTOSYNTEZA. Co znaczy promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2.

Czy przydatne?

Definicja FOTOSYNTEZA

Co to znaczy fotosynteza: 1) synteza związków chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa najważniejszego procesu biochem. na Ziemi - procesu syntezy węglowodanów z tlenku węgla(IV) i wody pod wpływem światła, zachodzącego w zielonych częściach roślin (chlorofile, zielone barwniki roślin, zamieniają energię świetlną na energię chemiczną, potrzebną do procesu f.; największą aktywność wykazuje światło czerwone i pomarańczowoczerwone). W procesie f. równocześnie produkowany jest tlen. Rośliny wykorzystują powstałe substancje odżywcze, jako źródło energii potrzebnej do przebiegu mechanizmów życiowych, w procesie oddychania, gdzie niezbędna jest obecność tlenu. Mechanizm f. przebiega w dwóch etapach: etap świetlna (↑ fotoliza wody - stworzenie tlenu i przeniesie kationów wodoru na dinukleotyd NADP+ i gromadzenie energii w rezultacie tworzenia ATP) i etap ciemna (uwodornienie CO2 i stworzenie glukozy, a w dalszym ciągu skrobi i celulozy). F. jest procesem o zasadniczym znaczeniu dla życia na Ziemi, bo stanowi źródło niezbędnego do oddychania tlenu (którego, jako pierwiastka aktywnego, w ↑ atmosferze pierwotnej Ziemi brakowało), oprócz tego umożliwia pochłonięcie wydzielanego w różnych procesach (oddychanie, wybuchy wulkanów, emisja przemysłowa) CO2 i przekształcenie znacznej części energii słonecznej w postać przyswajalną dla zwierząt (rośliny, jako organizmy samożywne, stanowią podstawę ziemskiej piramidy pokarmowej)

Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w FOTOSYNTEZA.
Definicja FILTRAT:
Co to jest przesącz, ciecz uzyskana po odsączeniu osadu z mieszaniny ciecz - ciało stałe FOTOSYNTEZA.
Definicja FERMENTACJA OCTOWA:
Co to jest pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów alkoholu etylowego do kwasu octowego (na przykład z win powstaje ocet winny FOTOSYNTEZA.
Definicja FAZA UKŁADU:
Co to jest układ) odgraniczona wyraźną powierzchnią od pozostałej, na przykład benzen i woda (układ ciecz-ciecz), kryształy CuSO4 w nasyconym roztworze wodnym tej soli (układ ciało stałe-ciecz) itp FOTOSYNTEZA.

Czym jest FOTOSYNTEZA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: