Słownik FOTOSYNTEZA co to znaczy.
Słownik FOTOSYNTEZA. Co znaczy promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2.

Czy przydatne?

Definicja FOTOSYNTEZA

Co to znaczy fotosynteza: 1) synteza związków chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa najważniejszego procesu biochem. na Ziemi - procesu syntezy węglowodanów z tlenku węgla(IV) i wody pod wpływem światła, zachodzącego w zielonych częściach roślin (chlorofile, zielone barwniki roślin, zamieniają energię świetlną na energię chemiczną, potrzebną do procesu f.; największą aktywność wykazuje światło czerwone i pomarańczowoczerwone). W procesie f. równocześnie produkowany jest tlen. Rośliny wykorzystują powstałe substancje odżywcze, jako źródło energii potrzebnej do przebiegu mechanizmów życiowych, w procesie oddychania, gdzie niezbędna jest obecność tlenu. Mechanizm f. przebiega w dwóch etapach: etap świetlna (↑ fotoliza wody - stworzenie tlenu i przeniesie kationów wodoru na dinukleotyd NADP+ i gromadzenie energii w rezultacie tworzenia ATP) i etap ciemna (uwodornienie CO2 i stworzenie glukozy, a w dalszym ciągu skrobi i celulozy). F. jest procesem o zasadniczym znaczeniu dla życia na Ziemi, bo stanowi źródło niezbędnego do oddychania tlenu (którego, jako pierwiastka aktywnego, w ↑ atmosferze pierwotnej Ziemi brakowało), oprócz tego umożliwia pochłonięcie wydzielanego w różnych procesach (oddychanie, wybuchy wulkanów, emisja przemysłowa) CO2 i przekształcenie znacznej części energii słonecznej w postać przyswajalną dla zwierząt (rośliny, jako organizmy samożywne, stanowią podstawę ziemskiej piramidy pokarmowej)

Definicja FERMENTACJA:
Co to jest reakcja rozkładu ustalonych związków org. biegnąca pod wpływem ↑ enzymów. Może to być ↑ fermentacja alkoholowa, ↑ fermentacja mlekowa, ↑ fermentacja octowa, f. cytrynowa, f. masłowa, f. metanowa itp fotosynteza.
Definicja FERMENTACJA MLEKOWA:
Co to jest zachodzący pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie, raczej z rodz. Lactobacillus, w uwarunkowaniach beztlenowych; reakcja przemiany cukrów prostych, takich jak ↑ glukoza i ↑ fruktoza, w fotosynteza.
Definicja FARBY:
Co to jest się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal, drewno, papier, tynk, porcelana, szkło). F. dzieli się wg fotosynteza.
Definicja FOSFINA:
Co to jest ↑ fosforiaku PH3. 2) Związek org. należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ amin. Fosfiny to substancje bezb., zazwyczaj o odrażającym zapachu fotosynteza.

Czym jest FOTOSYNTEZA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: