Słownik FULLERENY co to znaczy.
Słownik FULLERENY. Co znaczy amerykańskiego architekta, wynalazcy kopuł geodezyjnych, które układem.

Czy przydatne?

Definicja FULLERENY

Co to znaczy fullereny: odmiana alotropowa węgla, nazwana od nazwiska J.B. Fullera, amerykańskiego architekta, wynalazcy kopuł geodezyjnych, które układem wiązań cząsteczki f. przypominają. R.E. Smalley, H.W. Kroto, R.F. Curl otrzymali f. w 1985 r. Niewielkie ilości f. odkryto w przyrodzie. F. tworzą puste, zamknięte sieci zbudowane w wielkiej większości ze stykających się ze sobą pierścieni pięcio- i sześcioczłonowych; ogólny wzór: C20 + 2n, najmniejszy znany f. zbudowany jest z 28 atomów węgla; najlepiej poznane to C60 i C70; atomy węgla w stanie hybrydyzacji sp2. Pod wysokim ciśnieniem, w zależności od warunków przekształcają się w grafit albo diament. Metodą pośrednią pomiędzy f. i grafitem są nanorurki (nanotuby) - długie zamknięte obustronnie rurki zbudowane raczej z pierścieni sześcioczłonowych (zwinięte warstwy grafitu). F. są rozp. w węglowodorach alifatycznych i aromatycznych, CCl4 i CS2. Czyste f. są półprzewodnikami; w związkach z litowcami i berylowcami tworzą nadprzewodniki i izolatory (w zależności od ilości atomów metalu). C60, o kształcie piłki nożnej i C70, o kształcie piłki do rugby (nieco trwalszy od C60), tworzą żółtobrązowe kryształy; gęstość 1,7g·cm-3. F. rozkładają się po naświetleniu, w podwyższonej temp. reagują z tlenem (dają ↑ epoksydy C60O i C70O), wodorem (mieszanina fulleranów C60Hn i C70Hm), fluorem, chlorem i bromem (powstają mieszaniny C60Xn i C70Xm) i siarką. Pochodne f. znajdą być może wykorzystanie jako materiały nad- i półprzewodzące, polimery fotoprzewodzące i leki (w leczeniu AIDS). F. otrzymuje się laboratoryjnie poprzez odparowanie grafitu laserem albo w łuku elektrycznym i powolną kondensację par węgla w atmosferze gazu obojętnego

Definicja FENOLE:
Co to jest jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała stałe, o charakterystycznym zapachu, trudno rozp. w wodzie fullereny.
Definicja F:
Co to jest znak ↑ fluoru fullereny.
Definicja FUNKCJE STANU:
Co to jest ↑ funkcje termodynamiczne fullereny.
Definicja FUNKCJE TERMODYNAMICZNE:
Co to jest na zbiorze parametrów stanu, jednoznacznie charakteryzujące stan układu. Są nimi: ↑ energia wewnętrzna, ↑ energia swobodna, ↑ entalpia, ↑ entropia, ↑ potencjał termodynamiczny. Ich wartość zależy fullereny.

Czym jest FULLERENY znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: